มัลติมีเดีย : “การปฏิวัติอิสลามของท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปรากฏกายของท่านอิมามมะฮฺดี (อ)”
การปฏิวัติอิสลามของท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) ปฐมบทการปรากฏกายของท่านอิมามมะฮฺดี (อ)
วีดีโอบรรยาย "การปฏิวัติอิสลามของท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) คือปฐมบทการปรากฏกายของท่านอิมามมะฮฺดี (อ)" ในงานสัมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการอสัญกรรมของท่านอิมามโคมัยนี (รฮ) จิตวิญญาณอันเป็นนิรันดร์ ของประชาชาติอิสลาม วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ อิสลามวิทยาลัย แห่งประเทศไทย กทม. โดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=13&id=1909
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org