มัลติมีเดีย : อิมามคอเมเนอี เยือนเมืองกุม

วิดีโอ การต้อนรับอิมามคอเมเนอีของชาวเมืองกุม เมื่อเช้าของวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ขณะที่อิมามคอเมเนอี เยือนเมืองกุมอย่างเป็นทางการ

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=13&id=835
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org