มัลติมีเดีย : คลิบวิดีโอดุอาอ์อิมามมะฮ์ดี (อ) และคำสั่งเสียของมัรฮูมอายะตุลลอฮ์เบียะฮ์ญัต (ร.ฮ)

วิดีโอดุอาอ์อิมามมะฮ์ดี (อ) ซับไตเติ้ลความหมายภาษาไทย

และคำสั่งเสียของมัรฮูมอายะตุลลอฮ์ เบียะฮ์ญัต (ร.ฮ)

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=13&id=846
วันที่ : 18 สิงหาคม 2562
http://www.ahlulbait.org