ถาม ตอบ : บทบาทความศรัทธาต่อพระเจ้าในการใช้ชีวิตของมนุษย์คืออะไร?

คำถาม : บทบาทของความศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวในการใช้ชีวิตของมนุษย์คืออะไร?

ตอบ : หากท่านได้เข้าไปในบ้านสักหลังหนึ่ง ซึ่งท่านทราบดีว่า บ้านหลังนี้นั้นไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ไม่มีการคิดบัญชี ไม่มีกล้องวงจรปิด ไม่มีการควบคุมใดๆ สำหรับท่านในบ้านหลังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่ท่านจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีกฎเกณฑ์ และมีระเบียบวินัย แน่นอนยิ่งการอยู่อาศัยในบ้านซึ่งไร้เจ้าของ การใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านนั้นก็ไร้ระเบียบ และวินัย เช่นเดียวกัน  การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่ไร้การควบคุม  หากไม่ทำตามที่ใจต้องการในทุกๆ เรื่อง ก็ถือว่าขาดทุนอย่างมหาศาล

แต่ทว่า หากท่านทราบดีว่า บ้านหลังนั้นมีเจ้าของ มีการคิดบัญชี และมีการควบคุม ติดตามพฤติกรรมทุกอย่างของท่านอยู่ทุกขณะ ท่านก็จะมีการใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นอีกแบบหนึ่งในทันที

หากท่านมีความศรัทธาว่า จักรวาลนี้มีเจ้าของ มีผู้ที่สร้างมันขึ้นมา คือพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงมีวิทยปัญญา ผู้ทรงมีการตรวจสอบในกิจการงานต่างๆ เมื่อวันฟื้นคืนชีพมาถึง ซึ่งในวันนั้น ทุกๆ ความคิดของท่าน ทุกๆ พฤติกกรรมของท่าน และทุกๆ การพูดของท่าน จะมีทั้งการลงโทษทัณฑ์ และมอบรางวัลตอบแทน

ดังนั้นเราต้องเริ่มตรวจสอบในทุกๆ ภารกิจของเราเสียแต่บัดนี้ และพยายามยับยั้งความอยาก กิเลสตัณหาแห่งตัวตนเสียให้สิ้น ไม่กระทำในสิ่งที่เจ้าของจักรวาลแห่งนี้ไม่ทรงประสงค์จากเรา เนื่องจากว่า เรามีความเชื่อว่า บัญชีการกระทำของเราทุกคน ทั้งดี และชั่วจะต้องถูกคิดบัญชีอย่างแน่นอน  พระผู้เป็นเจ้ากำลังมองทุกการกระทำของเราอยุ่ทุกเวลา

 

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=15&id=184
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org