ถาม ตอบ : เหตุใดคนดีจึงต้องอยู่ในความลำบาก แต่คนชั่วใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย?

คำถาม :  เหตุใดคนดีจึงต้องอยู่ในความยากลำบาก และเหล่าคนชั่วส่วนมากอยู่กับความสุขสบาย?

ตอบ : ก็เนื่องจากว่าพระองค์ทรงมีความรักต่อบ่าวผู้ใกล้ชิดของพระองค์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้เองหากบ่าวผู้ใกล้ชิดเหล่านั้นทำความผิด พระองค์จะทรงพิโรธอย่างยิ่ง เพื่อให้พวกเขาได้สำนึก และหวนระลึกถึงพระองค์ในเวลาอันรวดเร็ว ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในบท อัลฮากเกาะฮ์ โองการที่ 44-45 ว่า "และหากเขา (มุฮัมมัด) เสกสรรกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราแล้ว เราก็จะจับเขาด้วย ความมั่นคง"

ดังนั้น หากผู้ศรัทธาคนใดกระทำความผิด พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เขาลอยนวล นอกเสียจากเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างทันทีทันใด เนื่องจากพระองค์ทรงรักและห่วงใย พระองค์ประสงค์จะให้บ่าวที่รักคนนั้นของพระองค์รีบกลับตัวกลับใจ หวนหาพระองค์ เขาจึงอยู่ในความลำบากทันทีเนื่องจากได้รับการลงโทษจากพระองค์ 

แต่ในทางกลับกัน คนชั่วทั้งหลาย คือคนที่พระองค์ไม่ทรงรักพวกเขา พระองค์จะทรงประวิงเวลาให้แก่พวกเขา และเมื่อเวลาของพวกเขาหมดลง พระองค์ก็จะทรงทำลายพวกเขาเช่นกัน "และเราได้กำหนดเวลาสำหรับความพินาศของพวกเขาไว้แล้ว" คือพระดำรัสของพระองค์ ในบท อัลกะฮฟ์ โองการที่ 59

และในกรณีที่ความหวังแห่งการกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขาไม่มีอีกแล้ว พระองค์จะทรงประวิงเวลาให้พวกเขาอยู่ต่อไปโดยที่ยังมิได้ถูกลงโทษ เนื่องจากความดื้อรั้นของพวกเขา  และจะคิดบัญชีกับพวกเขาในวันแห่งการตัดสิน (วันแห่งการพิพากษา) และพระองค์จะทรงให้เวลาพวกเขาจนครบอายุสัญญาของพวกเขา ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในบท อัลอาลิอิมรอน โองการที่ 178 ว่า "และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา นั้น จงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่า ที่เราประวิง ให้แก่พวกเขานั้น เป็นการดีแก่ตัวของพวกเขาแท้จริงที่เราประวิงให้แก่พวกเขานั้น เพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนซึ่งบาปกรรม เท่านั้น และสำหรับพวกเขานั้น คือการลงโทษอันต่ำช้า"

จงพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น :

-หากมีหยดน้ำหวานหยดลงบนเลนซ์แว่นตาของคุณ คุณจะรีบทำความสะอาดมันในทันทีทันใด

-แต่ทว่าบางครั้ง หากมีหยดน้ำหวานหยดลงบนเสื้อผ้าสีขาวของคุณ คุณจะพยายามอดทนไว้ จนกระทั่งคุณกลับไปถึงบ้าน และค่อยเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เสีย

-เช่นกันในบางครั้ง หากมีหยดน้ำหวานหยดลงบนพรมในบ้าน ที่คุณเดินผ่านไปมา คุณจะเพิกเฉยมัน และคอยจนกว่าจะได้ฤกษ์งามยามดี แล้วค่อยทำความสะอาดเสียทีเดียว

พระองค์ก็เช่นเดียวกัน พระองค์จะทรงมีวิธีในการดำเนินการกับบ่าวของพระองค์แตกต่างกันไป ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ และความหม่นหมอง แห่งจิตวิญญาณของปวงบ่าวเหล่านั้น บทลงโทษจึงมีการประวิงเวลาจากพระองค์เช่นเดียวกัน (คล้ายกับการประวิงเวลาในการทำความสะอาดหยดน้ำหวาน ในแต่ละสถานการณ์)

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=15&id=188
วันที่ : 19 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org