ถาม ตอบ : ทำไมพระเจ้าจึงต้องสร้างสรรพสิ่งบนโลกนี้ รวมถึงการสร้างมนุษย์?

 

คำถาม : ทำไมพระเจ้าจึงต้องสร้างสรรพสิ่งทั้งมวลบนโลกนี้ขึ้นมา และรวมถึงการสร้างมนุษย์ด้วย?

ตอบ : หากนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวคำนี้ขึ้นมาด้วยวาจาที่ไพเราะ จงอย่าถามกลับเป็นอันขาดว่า ด้วยเหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนั้น เนื่องจากว่า วิขาการความรู้ และคำกล่าวของเขานั้น  จะเป็นสิ่งเรียกร้อง และนำเสนอให้เขาไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ทางวิชาการของเขาเอง แต่ถ้าหากนักวิทยาศาสตร์คนนี้นิ่งเงียบ และซ่อนเร้นผลลัพธ์ต่างๆ ของพวกเขาเอาไว้ ให้ตั้งคำถามแก่เขาว่า ทำไมท่านจึงไม่กล่าวว่า :

ในเมื่อพระองค์ผู้ทรงมีความสามารถ ผู้ทรงมีวิทยปัญญา  ผู้ทรงมีความเมตตาปรานี ซึ่งพระองค์สามารถทำให้ข้าวสาลีงอกเงยออกมาจากดิน และจากข้าวสาลีกลายเป็นอสุจิ และจากอสุจิกลายเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ได้ หากพระองค์ไม่สรรค์สร้างสิ่งใดขึ้นมาเลย ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นทันทีว่า ทำไมพระเจ้าจึงไม่แสดงอำนาจต่างๆ ของพระองค์ที่พระองค์ทรงมี?  และทำไมพระองค์ไม่สร้างอะไรเลยขึ้นมาเลย?

 

 

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=15&id=41
วันที่ : 19 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org