กุรอาน : มหัศจรรย์ตัวเลขในอัล-กุรอาน

มหัศจรรย์ตัวเลขในอัล-กุรอาน

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอัล-กุรอานและได้ค้นพบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆ อันน่าทึ่งและน่าอัศจรรย์ใจอย่างมากมาย และจากการค้นพบอีกอย่างหนึ่งจากโองการต่างๆ ในคัมภีร์อัล-กุรอานนั้น พบว่า มีการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็นคู่กัน หรือตรงข้ามกัน ในจำนวนที่เท่ากัน เช่น กล่าวถึงคำว่า ผู้ชาย เท่ากับการกล่าวถึงคำว่า ผู้หญิง

จากการวิเคราะห์โองการต่างๆ ของอัล-กุรอาน นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าลักษณะเช่นนี้มีอยู่ตลอดทั้งเล่มของอัล-กุรอาน ต่อไปนี้คือจำนวนครั้งอันน่าทึ่งในการกล่าวถึงคำหนึ่งๆ ที่คู่หรือตรงข้ามกันในคัมภีร์อัล-กุรอาน

ดุนยา (โลกแห่งการมีชีวิตนี้) 115 ครั้ง ......... อาคีเราะฮ์ (ปรโลก) 115 ครั้ง

มะลาอิกะฮ์ (เทวทูต) 88 ครั้ง ......... ชัยฏอน (มารร้าย) 88 ครั้ง

ชีวิต 145 ครั้ง ......... ความตาย 145 ครั้ง

ผลประโยชน์ 50 ครั้ง ......... ความเสียหาย 50 ครั้ง

ประชาชาติ 50 ครั้ง ......... ศาสนทูต 50 ครั้ง

อิบลีส (หัวหน้ามารร้าย) 11 ครั้ง ......... ขอความคุ้มครองให้พ้นจากอิบลีส 11 ครั้ง

มุซีบะฮ์(ภัยพิบัติ) 75 ครั้ง ......... ขอบคุณ 75 ครั้ง

การให้ทาน 73 ครั้ง ......... ความอิ่มเอิบใจ 73 ครั้ง

ผู้หลงผิด 17 ครั้ง ......... คนตาย 17 ครั้ง

มุสลิมีน 41 ครั้ง ......... การญิฮาด(ต่อสู้ในหนทางของพระเจ้า) 41 ครั้ง

ทอง 8 ครั้ง ......... ชีวิตที่ง่ายดาย 8 ครั้ง

ซะกาต (ภาษีที่มุสลิมจ่ายให้คนยากจน) 32 ครั้ง ......... บะรอกัต (สิริมงคล) 32 ครั้ง

จิตใจ 49 ครั้ง ......... รัศมี 49 ครั้ง

ลิ้น 25 ครั้ง ......... การเทศนาธรรม 25 ครั้ง

ความปรารถนา 8 ครั้ง ......... ความกลัว 8 ครั้ง

พูดต่อสาธารณะ 18 ครั้ง ......... การเผยแพร่ 18 ครั้ง

ความยากลำบาก 114 ครั้ง ......... ความอดทน 114 ครั้ง

มุฮัมมัด 4 ครั้ง ......... ชะรีอะฮ์ (คำสอนของมุฮัมมัด) 4 ครั้ง

ผู้ชาย 24 ครั้ง ......... ผู้หญิง 24 ครั้ง

เพียงความมหัศจรรย์ทางตัวเลขด้านไวยากรณ์ก็น่าทึ่งเพียงพออยู่แล้ว ลองมาดูความมหัศจรรย์ของตัวเลขในอัล-กุรอานทางด้านวิทยาศาสตร์ดูบ้าง

เดือน 12 ครั้ง, วัน 365 ครั้ง, ซอลาต (การนมาซ) 5 ครั้ง

ทะเล 32, แผ่นดิน 13

ทะเล + แผ่นดิน = 32+13= 45

ทะเล = 32 ÷ 45x100=71.11111111%

แผ่นดิน = 13 ÷ 45x100 = 28.88888889%

ทะเล + แผ่นดิน =100.00%

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งจะค้นพบความจริงแล้วว่า พื้นผิวโลกปกคลุมด้วยน้ำ 71.111% ในขณะที่ปกคลุมด้วยแผ่นดิน 28.889%

ข้อเท็จจริงนี้เป็นเรื่องบังเอิญกระนั้นหรือ?

ใครสอนเรื่องเหล่านี้ให้แก่ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)?

คำตอบจะเกิดขึ้นในใจทันที อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สอนท่าน ดังที่อัล-กุรอานได้บอกกับเราด้วยว่า

"...ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่าน มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่าน แท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้อธรรมทั้งหลาย" (อัล-กุรอาน 21 : 87)

 

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=42&id=1084
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org