กุรอาน : ลายนิ้วมือ สัญญาณการสร้างหนึ่งของอัลลอฮ์(ซ.บ.)

ลายนิ้วมือ สัญญาณการสร้างหนึ่งของอัลลอฮ์(ซ.บ.)

ชายคนหนึ่งมาหาท่านศาสดา(ศ.) พร้อมกับกระดูกของผู้ตาย และถามท่านว่า "โอ้มุฮัมมัด ท่านกล่าวว่า อัลลอฮ์จะทำให้ฉันกลับมามีชีวิตหลังจากที่ฉันได้กลายเป็นกระดูกแบบนี้กระนั้นหรือ?"

ดังนั้น อัลลอฮ์(ซ.บ.) จึงตอบด้วยโองการนี้

"แน่นอนทีเดียว เราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์" (อัลกุรอาน 75: 4)

การกล่าวเน้นถึงลายนิ้วมือมีความหมายเป็นพิเศษอย่างยิ่ง นั่นเป็นเพราะว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ทุกคนที่มีชีวิตหรือที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ มีลายนิ้วมือหนึ่งชุดที่พิเศษไม่เหมือนใคร จึงทำให้ลายนิ้วมือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเครื่องบ่งชี้อัตลักษณ์ของบุคคลที่สำคัญมาก และมันถูกใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ทั่วโลก

ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์

-         ลายนิ้วมือเกิดเป็นรูปร่างขึ้นในตัวอ่อนที่มีอายุสี่เดือน และจะคงอยู่อย่างชัดเจนเช่นนั้นไปตลอดชีวิตของเขา

-         ลายนิ้วมือเป็นร่องรอยโค้งที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันระหว่างหนังกำพร้ากับหนังแท้ใต้ผิวหนัง

-         ร่องรอยโค้งเหล่านี้แตกต่างไปในแต่ละคน และมันไม่เคยเหมือนหรือตรงกันเลยสักคน

-         ลายนิ้วมือได้กลายมาเป็นวิธีระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ดีที่สุด ในปี 858 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ วิลเลียม เฮอร์เชล ระบุว่า ลายนิ้วมือแยกความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ ดังนั้นจึงทำให้ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานที่แสดงความโดดเด่นของแต่ละบุคคล

"ข้าสาบานต่อวันกิยามะฮฺ และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเอง มนุษย์คิดว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์" (กุรอาน 75 : 1-4)  

บรรดาแพทย์ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคอย่างกว้างขวางกับมนุษย์จำนวนมากแตกต่างกันหลายเชื้อชาติและต่างวัย และพวกเขาได้พบกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาต้องก้มหน้ายอมรับ และเป็นพยานว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ลายนิ้วมือของมนุษย์ทั่วจักรวาลนี้เหมือนกันได้แม้แต่ระหว่างคนสองคน

เป็นที่สังเกตว่าโองการนี้ยังได้กล่าวถึงการสร้างปลายนิ้วมือขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เพียงนิ้วเดียว คำลายปลายนิ้วมือหมายถึงนิ้วมือทั้งหมด ดังนั้นการทำให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากถูกนำตัวมารวมกันในวันแห่งการฟื้นคืนชีพจึงเป็นสัญญาณหนึ่งของพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์(ซ.บ.) นี่เป็นเพียงความสามารถด้านหนึ่งของอัลลอฮ์ที่ทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันพิพากษาพร้อมกับรูปพรรณสัณฐานในส่วนต่างๆ ของพวกเขาหลังจากที่มันถูกทำลายล้างไปหมดแล้ว

เพราะฉะนั้น จึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่า ปลายนิ้วมือจึงเป็นหนึ่งในสัญญาณต่างๆ ของอัลลอฮ์ที่เก็บความลับแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์ไว้ และเป็นหลักฐานระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้โดยไม่มีความสับสน มันจึงเป็นประจักษณ์พยานที่จริงแท้ที่สุดทั้งในโลกนี้และปรโลก ลายนิ้วมือยังแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในการกำหนดรูปร่างลายเส้นเช่นนั้นบนเนื้อที่ที่เล็กมากๆ เพียงไม่กี่ตารางเซนติเมตรเท่านั้น

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ผู้ทรงตรัสว่า

"เราจะให้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเอง จนกระทั่งจะเป็นประจักษ์แก่พวกเขาว่า อัลกุรอานนั้นเป็นความจริง ยังไม่พอเพียงอีกหรือที่พระเจ้าของเจ้านั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง" (กุรอาน 41 : 53)

 

ดร.ชาริฟ กาฟ อัล ฆอซัล

Source : quranandscience.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=42&id=1164
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org