กุรอาน : เพศของผึ้ง

เพศของผึ้ง

ในอาณาจักรของผึ้ง ผึ้งแต่ละตัวจากจำนวนผึ้งมากมายจะได้รับมอบหมายหน้าที่เฉพาะไว้อย่างหนึ่ง ยกเว้นผึ้งตัวผู้เท่านั้น

ผึ้งตัวผู้ไม่มีหน้าที่ช่วยในการทำความสะอาดรวงรัง, หาอาหาร , หรือสร้างรังและน้ำหวานแต่อย่างใด หน้าที่เดียวของผึ้งตัวผู้ในรังผึ้งก็คือการผสมพันธุ์กับนางพญาผึ้ง ผึ้งตัวผู้มีคุณสมบัติที่แทบจะไม่เหมือนกับผึ้งตัวอื่นๆ เลย

ผึ้งงานทำงานหนักทุกอย่างในอาณาจักรนี้ มันมีหน้าที่หลายอย่าง ตั้งแต่การทำความสะอาดรัง, การดูแลไข่และตัวอ่อน, การให้อาหารแก่ผึ้งตัวอื่นๆ, การเก็บรวบรวมน้ำหวาน, เรณูดอกไม้, น้ำและยาง แล้วนำมาเก็บไว้ในรวงรังเหล่านี้ ถึงแม้ว่าผึ้งเหล่านี้จะเป็นเพศเมียเหมือนนางพญาผึ้ง แต่รังไข่ของพวกมันไม่พัฒนา จึงทำให้พวกมันเป็นหมัน

ลักษณะของสัตว์ชนิดนี้ถูกอธิบายไว้ในกุรอาน ในซูเราะฮ์อัน-นะหฺลฺ ซึ่งแปลว่า "ผึ้ง" ดังต่อไปนี้

"และพระเจ้าของเจ้าทรงดลใจแก่ผึ้งว่า จงทำรังตามภูเขาและตามต้นไม้ และตามที่พวกเขาทำร้านขึ้น แล้วเจ้า(ผึ้ง) จงกินจากผลไม้ทั้งหลาย แล้วจงดำเนินตามทางของพระเจ้าของเจ้าโดยสะดวกสบาย มีเครื่องดื่มที่มีสีสันต่างๆ ออกมาจากท้องของมัน ในนั้นมีสิ่งบำบัดแก่ปวงมนุษย์แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ตรึกตรอง" (ซูเราะฮ์อัน-นะหฺลฺ : 68-69)

โองการนี้บรรจุความลับที่สำคัญอย่างหนึ่งเอาไว้ ซึ่งจะสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยความหมายทางหลักภาษาอาหรับเท่านั้น

ในภาษาอาหรับ มีการใช้คำกิริยาที่แตกต่างกันสองประเภท ด้วยความหมายของการใช้คำจึงทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คำกิริยาที่ใช้กับผึ้งในโองการเหล่านี้อยู่ในรูปคำกิริยาที่ใช้สำหรับเพศหญิงเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้เอง มันจึงบ่งชี้ให้เห็นว่าผึ้งที่ทำงานในการสร้างน้ำผึ้งนั้นเป็นผึ้งตัวเมีย

จะต้องไม่ลืมว่า เพศของแมลงนั้นเพิ่งจะเข้าใจกันได้โดยผ่านการสังเกตทางชีววิทยาสมัยใหม่เท่านั้น ข้อเท็จจริงว่าผึ้งที่เป็นผึ้งงานนั้นล้วนแต่เป็นตัวเมียเพิ่งจะถูกยืนยันในสมัยของเรานี้เอง แต่กระนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็ได้แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของกุรอาน ด้วยการดึงความสนใจของเรามายังข้อเท็จจริงนี้ในโองการเหล่านี้

 

Source : harunyahya.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=42&id=1467
วันที่ : 8 เมษายน 2563
http://www.ahlulbait.org