กุรอาน : การเชือดพลีอันยิ่งใหญ่

การเชือดพลีอันยิ่งใหญ่

 

"และเราได้ไถ่ตัวเขาด้วยการเชือดพลีอันยิ่งใหญ่" (อัล-กุรอาน 37/107)

เมื่อครั้งที่ศาสดาอิบรอฮีม(ศ.) ยอมจำนนต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ด้วยการเชือดบุตรชายของท่าน คือศาสดาอิสมาอีล(อ.) นั้น อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้ทรงประทานโองการนี้ลงมาพร้อมกับได้เปลี่ยนสิ่งรองรับคมมีดนั้นเป็นแกะตัวหนึ่ง

แต่การเชือดแกะตัวนั้น ยังมิใช่การเชือดพลีที่ยิ่งใหญ่กว่าการเชือดพลีศาสดาอิสมาอีล(อ.) เพราะการเชือดพลี จะต้องเกิดมาจากการยอมสละชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รัก หรือสละชีวิตของสัตว์อันเป็นที่หวงแหน

การเชือดพลีอันยิ่งใหญ่ที่กุรอานได้กล่าวถึงคือ การที่อิมามฮุเซน(อ.) ยอมพลีสละชีวิตของท่านพร้อมกับชีวิตของสมาชิกครอบครัวและคนที่ท่านรัก เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งศาสนาขององค์อัลลอฮ์(ซ.บ.) นั่นเอง

เหตุการณ์ที่เรียกว่า "การเชือดพลีอันยิ่งใหญ่" ที่แท้จริง คือการเชือดพลีที่แผ่นดินกัรบะลา เมื่อวัน 10 มุฮัรรอม ฮ.ศ.61

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=42&id=940
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org