กุรอาน : รางวัลตอบแทนของมุฮัมมัด(ศ.)

รางวัลตอบแทนของศาสดา(ศ.)

"...จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันมิได้ขอร้องค่าตอบแทนใด ๆ เพื่อการนี้ นอกจากความรักใคร่ในญาติสนิทของฉัน

และผู้ใดกระทำความดี เราจะเพิ่มพูนความดีในนั้นให้แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงชื่นชม" (อัล-กุรอาน 42/23)

อิบนุอับบาสรายงานว่า เมื่อโองการนี้ถูกประทานลงมา สาวกของท่านศาสดา(ศ.) ถามว่า "โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ใครคือญาติสนิทผู้ที่ความรักต่อพวกเขา อัลลอฮ์ได้ทำให้เป็นกฎข้อบังคับสำหรับเรา?" ท่านศาสดา(ศ.) ตอบว่า "อะลี, ฟาฏิมะฮ์, และลูกชายสองคนของพวกเขา" ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวซ้ำประโยคนี้สามครั้ง

  1. ตัฟซีร อัล-กะบีร โดย ฟัครุดดีน อัร-รอซี ภาค 27, หน้า 165-166
  2. ตัฟซีร อัฏ-ฏอละบี ใต้คำอธิบายโองการที่ 42/23
  3. ตัฟซีร อัฏ-ฏอบารี โดยอิบนฺ ญะรีรฺ อัฏ-ฏอบารี ใต้โองการที่ 42/23
  4. ตัฟซีร อัล-กุรตูบี ใต้คำอธิบายโองการที่ 42/23
  5. ตัฟซีร อัลคอชชัฟ โดยซะมัคชะรี ใต้คำอธิบายโองการ 42/23
  6. ตัฟซีร อัล-บัยดะวี ใต้คำอธิบายโองการที่ 42/23
  7. ตัฟซีร อัล-กัลบี ใต้คำอธิบายโองการที่ 42/23
  8. อัล-มะดาริก ในบทที่เกี่ยวกับโองการที่ 42/23
  9. มุสนัด อะฮ์มัด อิบนฺ อัมบัล
  10. อัซ-ซอวาอิก อัล-มุฮ์ริเกาะฮ์ โดยอิบนฺ ฮาญัร ฮัยตามี

หลังจากนั้น ท่านศาสดา(ศ.) ได้กล่าวต่อไปว่า

"แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเรียกเก็บค่าจ้างของฉันจากความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ของฉัน และฉันจะถามพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันแห่งการพิพากษา"

ซะคออิรุล-อุกบา โดย มุฮิบบุดดีน อัฏ-ฏอบารี, หน้า 26

อัซ-ซิเราะฮ์ โดย อัล-มะลา

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=42&id=980
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org