ซุนนะฮ์ : เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

"อัลลอฮ์จะไม่เมตตาต่อผู้ที่ไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ผู้ที่ไม่มีความกรุณาต่อสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์และลูกๆ ของตัวเอง อัลลอฮ์ก็จะไม่กรุณาต่อเขา"

"การคำนึงถึงเพื่อนบ้านให้มากขึ้นและส่งของกำนัลให้พวกเขา เป็นการกระทำที่ใจบุญ"

"จงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนโยน และจงอย่าหยาบคาย จงให้กำลังใจพวกเขาและอย่าประณาม"

"ผู้ใดที่อยากเข้าสวรรค์ ต้องทำให้พ่อและแม่ของเขาพึงพอใจ"

วจนะจาก ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=1039
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org