ซุนนะฮ์ : คำตอบของมุฮัมมัด(ศ.)

คำตอบของมุฮัมมัด(ศ.)

ท่านอานัส อิบนฺ มาลิก รายงานว่า มีชายเบดูอินคนหนึ่งมาหาท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ที่มัสญิด ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ถามเขาว่า เขามาจากไหน ชายเบดูอินคนนั้นกล่าวว่า "ฉันมาจากที่ห่างไกลเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามบางข้อ" นายของเขาได้ให้เขามาเพื่อถามคำถามเหล่านี้กับท่านศาสดา(ศ.)

ถาม : ฉันอยากจะเป็นผู้มีสติปัญญา ฉันควรทำอย่างไร?

ตอบ : จงเกรงกลัวอัลลอฮ์

ถาม : ฉันอยากเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของอัลลอฮ์ และทำตามสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ฉันทำ

ตอบ : จงอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน

ถาม : ฉันอยากพบความสว่างและมีความสงบในหัวใจ

ตอบ : จงรำลึกถึงความตาย

ถาม : ฉันอยากได้รับการปกป้องให้พ้นจากศัตรู

ตอบ : จงมอบหมายความไว้วางใจในอัลลอฮ์

ถาม : ฉันอยากปฏิบัติตามหนทางที่เที่ยงตรง

ตอบ : จงทำดีต่อผู้อื่นเพื่ออัลลอฮ์

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่ออัลลอฮ์จะไม่ทำให้ฉันต่ำต้อย?

ตอบ : อย่าตอบสนองต่อความปรารถนาทางร่างกายของเธอ

ถาม : ฉันอยากมีชีวิตที่ยืนยาว

ตอบ : จงสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮ์

ถาม : ฉันอยากมีความเจริญรุ่งเรือง

ตอบ : จงอยู่ในสภาพที่มีวุฎูอฺตลอดเวลา

ถาม : ฉันจะรักษาตัวเองให้พ้นจากไฟนรกได้อย่างไร?

ตอบ : จงปกป้องสายตาของเธอ, ลิ้นของเธอ, มือของเธอ และส่วนที่อยู่ต่ำกว่าเอวของเธอให้พ้นจากความชั่วร้าย

ถาม : ฉันจะชำระล้างความบาปของฉันได้อย่างไร?

ตอบ : จงหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งที่เธอได้ทำลงไป และกลับเนื้อกลับตัวด้วยการแก้ไขในสิ่งที่เธอทำผิด

ถาม : ฉันอยากจะเป็นคนที่น่านับถือ

ตอบ : ถ้าเช่นนั้น, จงอย่าขอสิ่งใดจากใครๆ

ถาม : ฉันอยากจะเป็นคนที่มีเกียรติ

ตอบ : ถ้าเช่นนั้น จงอย่าเผยการกระทำผิดพลาดของผู้ใด

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจากการทรมานในสุสาน?

ตอบ : จงอ่านซูเราะฮ์อัล-มุลก์

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ร่ำรวย?

ตอบ : จงอ่านซูเราะฮ์ มุซัมมิล

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้สงบใจจากความกลัววันแห่งการพิพากษา?

ตอบ : จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนรับประทานสิ่งใดๆ และก่อนนอน

ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้รู้สึกว่าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮ์ในขณะที่ทำนมาซ?

ตอบ : จงให้ความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ในการทำวุฎูอฺ และในการรักษาความสะอาดบริสุทธิ์

 

 

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=1472
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org