ซุนนะฮ์ : บุญคุณของสามี

บุญคุณของสามี


 "สตรีเป็นหนี้บุญคุณต่อสามีของนางมากยิ่งกว่าคนอื่นใด และบุรุษเป็นหนี้บุญคุณมารดาของเขามากยิ่งกว่าคนอื่นใด"

"เมื่อภรรยาพูดกับสามีของนางว่า 'ท่านไม่ได้ทำอะไรดีให้ฉันเลย' การกระทำที่ดีของนางทั้งหมดจะเป็นโมฆะและไร้ประโยชน์"

 

วจนะจาก ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=421
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org