ซุนนะฮ์ : ครอบครัวของฉัน

ครอบครัวของฉัน

"เรื่องครอบครัวของฉันเป็นทำนองเดียวกันกับเรื่องเรือของศาสดานูฮฺ ใครก็ตามที่โดยสารไปกับมันจะพบกับทางรอด และใครก็ตามที่ออกห่างจากมันจะล่มจม"

วจนะจาก ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=508
วันที่ : 20 มกราคม 2563
http://www.ahlulbait.org