ซุนนะฮ์ : กุญแจสวรรค์

กุญแจสวรรค์

 

"ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีกุญแจไขไปสู่มันเสมอ และกุญแจเพื่อไขไปสู่สวรรค์นั้นจะได้มาก็ด้วยการมีความรักและเอาใจใส่ต่อผู้ขัดสนและผู้ถูกกีดกัน"

"การกระทำอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดคือการทำให้ผู้ศรัทธามีความสุข ด้วยการชำระหนี้ของเขา และตอบสนองความต้องการของเขา และขจัดความทุกข์ยากที่มีอยู่ของเขา"

"ผู้ใดก็ตามที่ถือศีลอดหนึ่งวันในเดือนรอญับ ไฟนรกจะห่างไกลจากเขาไป(ด้วยระยะการเดินทาง) หนึ่งปี และใครก็ตามที่ถือศีลอดสามวันในเดือนรอญับ เขาจะได้ชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์"

 

วจนะจาก ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

Source : www.tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=567
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org