ซุนนะฮ์ : การกระทำที่ดีที่สุด

การกระทำที่ดีที่สุด

 

"สำหรับอัลลอฮฺนั้น การกระทำที่ดีที่สุด คือการนมาซตรงต่อเวลา, รองลงมาคือการประพฤติดีต่อบิดามารดา และรองลงมาคือการต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮฺ"

วจนะจาก ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

 

Source : www.tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=603
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org