ซุนนะฮ์ : เดือนแห่งความเมตตา

เดือนแห่งความเมตตา

"รอมฎอน เป็นเดือนแห่งความเมตตาในช่วงต้นเดือน การอภัยโทษในช่วงกลางเดือน และการปลดปล่อยจากไฟนรกในช่วงปลายเดือน"

"แท้จริง เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่ อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนในความดีงาม ลบล้างในความบาป และยกฐานะของมันให้สูงส่ง"

"ชะอ์บานเป็นเดือนของฉัน และรอมฎอนเป็นเดือนของอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ และมันเป็นฤดูใบไม้ผลิสำหรับคนจน"

 

วจนะจาก ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

Source : www.tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=653
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org