ซุนนะฮ์ : คนสามประเภท

คนสามประเภท

"ฮัลลอฮ์ทรงพึงพอใจในคนสามประเภท คือ ผู้ที่ตื่นขึ้นในยามกลางคืนแล้วอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์,

ผู้ที่ทำการบริจาคด้วยมือข้างขวาโดยเก็บเป็นความลับจากมือข้างซ้าย

และผู้ที่อยู่ในสมรภูมิแล้วมุ่งเข้าหาศัตรูในขณะที่เหล่าสหายของเขาพากันวิ่งหนี"

 

วจนะจาก ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=929
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org