นักวิชาการมุสลิม : อบุลกอซิม อัซ-ซะฮฺรอวี

 

อบุลกอซิม อัซ-ซะฮฺรอวี

บิดาแห่งศัลยศาสตร์

อบุลกอซิม คอลัฟ อิบนฺ อัล-อับบาส อัซ-ซะฮฺรอวี หรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่า อะบุลเคซิส เกิดในปี ค.ศ.936 ในเมืองซะฮฺรอใกล้กับเมืองคอร์โดวา เขาเป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งยุคสมัยของมุสลิม และเป็นแพทย์ของกษัตริย์อัล-ฮากัม ที่สองแห่งสเปน หลังจากการทำงานทางด้านการแพทย์มาเป็นเวลานาน มีผลงานเขียนที่สำคัญของตัวเองมากมาย เขาได้เสียชีวิตในปี ค.ศ.1013

เขามีชื่อเสียงมากที่สุดจากการเป็นผู้เริ่มต้นบุกเบิกทางด้านศัลยศาสตร์ และจากสารานุกรมทางการแพทย์ที่โด่งดังของเขา ชื่อ อัล-ตัสรีฟ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือสามสิบเล่มที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนที่สำคัญของหนังสือชุดนี้ประกอบด้วยหนังสือสามเล่มเกี่ยวกับเรื่องศัลยศาสตร์ ซึ่งอธิบายรายละเอียดในด้านต่างๆ ของการรักษาทางศัลยศาสตร์ตามวิธีการดำเนินการผ่าตัดของเขา รวมถึงการจี้แผล การตัดก้อนนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ การผ่าซากสัตว์ การทำคลอด และการศัลกรรมตา หู และคอ เขาทำการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนอย่างสมบูรณ์แบบหลายครั้ง รวมทั้งการนำทารกที่เสียชีวิตออกมาจากครรภ์มารดา และการตัดอวัยวะ (แขน หรือขา)

อัต-ตัสรีฟ ถูกแปลเป็นภาษาละตินครั้งแรกในยุคกลาง ต่อมามีการรวบรวมตีพิมพ์อีกหลายครั้งในยุโรป หนังสือเล่มนั้นบรรจุไว้ด้วยแบบร่างและภาพประกอบมากมายของเครื่องมือทางการผ่าตัด ที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาใช้เอง และถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการแพทย์ในประเทศยุโรปหลายประเทศมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ หนังสืออัต-ตัสรีฟของอัซ-ซะฮฺรอวีย์ ให้รวบรวมอนุสรณ์สำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขานี้

อัซ-ซะฮฺรอวีย์ยังเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางการศัลยกรรมหลายชนิด ซึ่งมีที่โดดเด่นอยู่สามอย่างคือ 1. เครื่องมือสำหรับการตรวจหูชั้นใน 2. เครื่องมือสำหรับการตรวจท่อปัสสาวะ และ 3. เครื่องมือสำหรับใช้และนำสิ่งแปลกปลอมออกจากคอ เขายังมีความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษาโรคด้วยวิธีจี้แผลและใช้เทคนิคในการผ่าตัดที่แตกต่างกันมากถึง 50 ชนิด

อัซ-ซะฮฺรอวียังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมอีกด้วย และหนังสือของเขาก็มีภาพวาดเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในทางทันตกรรม ในบทที่อธิบายถึงการผ่าตัดเกี่ยวกับฟันที่สำคัญหลายครั้ง เขาได้กล่าวถึงปัญหาฟันเบี้ยวหรือผิดรูป และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ เขาได้พัฒนาเทคนิคสำหรับการจัดทำฟันหลอม และเปลี่ยนฟันเสียเหล่านั้นมาใช้ฟันปลอมแทน ในทางการแพทย์ เขาเป็นคนแรกที่อธิบายในรายละเอียดของโรคที่ผิดปกติอย่างโรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกไม่หยุด

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า อัซ-ซะฮฺรอวีมีอิทธิพลในทางการแพทย์และศัลยศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และหลักการที่เขาวางไว้ก็เป็นที่รับรองว่าถูกต้องในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศัลยศาสตร์ และสิ่งเหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลในวงการแพทย์มาเป็นเวลาถึงห้าศตวรรษ

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=45&id=349
วันที่ : 8 เมษายน 2563
http://www.ahlulbait.org