อิมามมะฮ์ดี (อ.) : อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 5

หลักฐานที่พิสูจน์ว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 5 /โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

เหตุผลที่ 4 ถ้าหากได้อ่านและศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามและฮะดีษของสายธารชีอะฮ์ ท่านก็จะเข้าใจว่า ชีอะฮ์สามัญชนตั้งแต่ยุคแรกล้วนถ่ายทอดความเชื่อนี้มาโดยตลอด ความเชื่อเช่นนี้จึงมีความชัดเจนดีในหมู่ชีอะฮ์


จะเห็นได้ว่ามีชีอะฮ์นาวูซียะฮ์ได้อ้างว่า อิมามที่หายตัวไปคืออิมามซอดิก (อ) เมื่อท่านอิมามซอดิก (อ) สิ้นชีพลงความเชื่อของพวกเขาก็เป็นโมฆะไปด้วย
ส่วนชีอะฮ์วากีฟียะฮ์ก็อ้างว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ของพวกเขาคืออิมามมูซา กาซิม (อ)

ถ้าพิจารณาให้ถ่องแท้ในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุทำให้ความเชื่อในเรื่องการมีอยู่ของอิมามมะฮ์ดี (อ) อ่อนแอลงไปเลย ในทางตรงกันข้ามมันกลับทำให้ความเชื่อนี้มีน้ำหนัก และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพราะได้แสดงให้รู้ว่า ความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อที่แพร่หลายชัดเจนดีในหมู่ชีอะฮ์ จนมีมุสลิมหลายกลุ่มฉกฉวยโอกาสแอบอ้างชื่ออิมามบางคน ที่พวกเขาตะอัศศุบ (คลั่งใคล้) ว่า เป็นอิมามมะฮ์ดีของพวกเขา แล้วอ้างว่าตนคือตัวแทน(สะฟีร,นาอิบหรือวะกีล)ของอิมามคนนั้น


หากเรื่องการเประสูติ และการเร้นกาย (ฆ็อยบะฮ์) ของอิมามมะฮ์ดี (อ) เป็นเรื่องเล่าหรือนิยายหลอกเด็ก คงไม่มีพวกนักหลอกลวง (กัซซาบ) ทั้งหลายโกหกกับประชาชนมาทุกยุคทุกสมัยหรอกว่า เขาคืออิมามมะฮ์ดีบ้าง เขาเป็นตัวแทนของอิมามมะฮ์ดีบ้าง ฉะนั้นจึงทำให้เราแน่ใจว่าท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้วจริงๆ

เหตุผลที่ 5 ตัวแทนของอิมามมะฮ์ดี (อ) 4 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) เป็นเรื่องชัดเจนในหน้าประวัติศาสตร์ของชีอะฮ์ ไม่มีชีอะฮ์คนใดสงสัยคลางแคลง นับจากยุคเชคกุลัยนีย์ซึ่งเป็นยุคที่ท่านใช้ชีวิตในสมัยเดียวกันกับตัวแทนของอิมามมะฮ์ดี (อ) แม้ในช่วงฆ็อยบะฮ์ ศุฆรอ (เร้นกายระยะสั้น) และท่านอะลี บิน ฮุเซนบิดาของเชคศอดูกอีกคนหนึ่ง จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ ไม่เคยมีชีอะฮ์คนใดสงสัยในเรื่องตัวแทนทั้งสี่คนนี้เลย ซึ่งพวกเขาคือ :
1, อุษมาน บิน สะอีด อบู อัมรฺ
2, มุฮัมมัด บิน อุษมานบิน สะอีด
3, อัลฮุเซน บิน รูห์
4, อาลี บิน มุฮัมมัด อัสสะมะรีย์


นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แน่ใจว่า ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว และท่านได้แต่งตั้งตัวแทนของท่านสี่คนนี้ไว้ก่อนที่ท่านจะหายตัวไปจากสังคมในยุคนั้น

เหตุผลที่ 6 จากบทบันทึกของนักประวัติศาสตร์อิสลาม และนัซซาบ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสายสกุล) ฝ่ายซุนนี่ ได้สร้างความชัดเจนในเรื่องการประสูติของอิมามมะฮ์ดี (อ) เช่น :


อิบนุ ค็อลกาน กล่าวว่า : อบุล กอซิม มุฮัมมัด บิน ฮาซัน อัสการีย์ คืออิม่ามคนที่ 12 ตามความเชื่อของชีอะฮ์ ซึ่งรู้จักกันในนาม อัลฮุจญะฮ์ เขาเกิดวันศุกร์ที่ 15 เดือนชะอ์บาน ฮ.ศ.ที่ 255 ( หนังสือ วัฟยาตุล อะอ์ยาน เล่ม 4 หน้า 176 เล่มที่ 562 )


อัซ-ซะฮะบีย์ กล่าวว่า : ส่วนบุตรชายของอิมามที่ 11 ที่ชื่อมุฮัมมัด บิน อัลฮาซัน ที่พวกชีอะฮ์เรียกกันว่า อัลกออิมุล ค่อละฟุล ฮุจญะฮ์ เขาเกิดในปีฮ.ศ.ที่ 258 บางคนว่าปีฮ.ศ.ที่ 256 ( หนังสือตารีคุลอิสลาม เล่ม 11 หน้า 113 เลขที่ 159)


อิบนุ ฮะญัรอัลฮัยซะมีย์ กล่าวว่า : อิมามฮาซัน อัสการีย์ ไม่มีบุตรสืบทอดเลยสักคน ยกเว้นบุตรชายของเขาที่ชื่อ อบุล กอซิม มุฮัมมัด อัลฮุจญะฮ์เท่านั้น ตอนที่บิดาเขาเสียชีวิตเขามีอายุได้ 5 ปี (หนังสืออัศ-ศ่อวาอิก อัลมุห์ริเกาะฮ์ หน้า 255 และหน้า 314 )


ค็อยรุดดีน อัซ-ซัรกุลีย์กล่าวว่า : อัลมะฮ์ดีเกิดที่เมืองซามาร่า (ซะมัรรอ) ประเทศอิรัก เมื่อบิดาเขาเสียชีวิต ตอนนั้นเขามีอายุ 5 ปี (อัศ-ศ่อวาอิกอัลมุห์ริเกาะฮ์ หน้า 255 และ 314 )


ยังมีคำพูดของนักบันทึกประวัติศาสตร์อิสลามอีกหลายท่านที่กล่าวถึงเรื่องการประสูติของอิมามมะฮ์ดี (อ)เอาไว้ คำพูดเหล่านี้เป็นอีกพยานและอีกข้อพิสูจน์หนึ่งที่ทำให้เราเชื่อว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้วจริงๆ

เหตุผลที่ 7 -บรรดานักวิชาการที่เป็นนักรายงานฮะดีษฝ่ายชีอะฮ์มีความเชื่อเหมือนกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่
สมัยเชคกุลัยนี ( เกิดฮ.ศ.ที่ 260 มรณะฮ.ศ. 329 ) รอวีย์ผู้โด่งดังเจ้าของหนังสืออัลกาฟีซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยตัวแทนพิเศษของอิมามมะฮ์ดี (อ) ตอนช่วงฆ็อยบะตุซ-ซุฆรอ และเขาได้พบปะกับบรรดาตัวแทนอิมามมะฮ์ดี (อ) ตอนอยู่ที่กรุงแบกแดด เชคกุลัยนีก็ได้อาศัยอยู่ที่นั่น เชคกุลัยนีสิ้นชีพในปีที่ตัวแทนคนสุดท้ายของอิมามมะฮ์ดี (อ) ที่ชื่อ อาลี บิน มุฮัมมัด อัสสะมะรีย์สิ้นชีพพอดี ,


สมัยของอะลี บิน ฮุเซน บิน บาบะวัยฮฺ อัลกุมมี (บิดาของเชคศอดูก),


สมัยเชคศอดูก ( มรณะฮศ.381 ) เจ้าของหนังสือมันลายะห์ฎุรุฮุลฟะกีฮ์


สมัยเชคตูซี่ ( มรณะฮศ.460 ) เจ้าของหนังสือตะห์ซีบุลอะห์กาม,อัลอิสติบศ็อร,อัต-ติบยาน,อัลฆ็อยบะฮ์ตูซี,อะมาลีตูซี,อัลฟะฮ์ร็อสและริญานตูซี


จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ว่า อุละมาอ์ชีอะฮ์และชีอะฮ์สามัญชนต่างรู้ว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้วแต่ท่านหายตัวไป และยังไปปรากฏตัว ชีอะฮ์ทุกชนชั้นทุกระดับไม่เคยสงสัยในเรื่องนี้ ซึ่งนี่คือรากฐานความเชื่อ (อะกีดะฮ์)ของชีอะฮ์ และมัซฮับชีอะฮ์

เมื่อได้พิจารณาเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงสร้างความแน่ใจให้เชื่อได้ว่า ชายที่ชื่ออัลมะฮ์ดี บุตรชายของฮาซัน อัลอัสการีย์ได้ประสูติแล้วจริงและยังมีชีวิตอยู่.

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=46&id=623
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562
http://www.ahlulbait.org