ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์ : ดุอาอ์ประจำวันที่ 26 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาอ์ประจำวันที่ 26 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ (ปกปิดความบกพร่อง)


بسم الله الر حمن الر حيم


اَللّـهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِى فِيهِ مَشْكُوراً وَذَنْبِى فِيهِ مَغْفُوراً وَعَمَلِى فِيهِ مَقْبُولاً وَعَيْبِى فِيهِ مَسْتُوراً يَا اَسْمَعَ السَّامِعِينَ

โอ้ อัลลอฮ์ โปรดทำให้ความอุตสาหะของข้า ฯ ได้รับการขอบคุณ บาปต่าง ๆ ของข้า ฯ ได้รับการอภัย ภารกิจการงานของข้า ฯ ถูกตอบรับ และความบกพร่องของข้า ฯ ได้รับการปกปิด

โอ้ พระผู้ทรงได้ยินยิ่งกว่าผู้ได้ยินทั้งหลาย

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=47&id=1581
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org