ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์ : ดุอาอ์ประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ดุอาอ์ประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ (จิตใจสะอาดบริสุทธิ์)


بسم الله الر حمن الر حيم


اَللّـهُمَّ غَشِّنِى فِيهِ بِالرَّحْمَةِ وَارْزُقْنِى فِيهِ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةَ وَطَهِّرْ قَلْبِى مِنْ غَيَاهِبِ التُّهَمَةِ يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ


โอ้ อัลลอฮ์ โปรดห่อหุ้มข้า ฯ ด้วยความเมตตาของพระองค์ โปรดประทานความสำเร็จ และการปกป้องคุ้มครอง และโปรดขจัดความมัวหมองในจิตใจของข้า ฯ ที่เกิดจากการถูกใส่ร้าย

โอ้ พระผู้ทรงเมตตาแก่ปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลาย

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=47&id=1589
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org