ช่วยเหลือ Helping Hands : โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้

เด็กยากไร้เป็นกลุ่มที่สังคมมองข้าม องค์กรของเราจึงอยากจะสร้างเด็กเหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดี ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านจิตใจและด้านการศึกษา พวกเขามองหาโอกาสแต่ไม่มีแม้แต่ความหวังเพียงน้อยนิด หากเราทุกคนในสังคมไม่ช่วยแล้วใครจะเป็นคนช่วยพวกเขา โครงการของเราจัดขึ้นมาเพื่อมอบโอกาสนี้ให้กับเด็กยากไร้เหล่านี้ด้วยความรัก ช่วยสนับสนุนเขาให้มีการศึกษาที่ดี เพื่อเขาจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และไม่เป็นภาระให้กับสังคม ให้เขามีอนาคตที่สดใส โตขึ้นเป็นคนที่ดีของประเทศชาติ มีเด็กอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่รอคอยความช่วยเหลือจากคุณ ไม่ใช่แต่ตัวเขาเองเท่านั้นที่ได้รับโอกาสนี้แต่ ชุมชนของเขาก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน

เติมเต็มความรักและความหวังให้กับเด็กยากไร้

เพียงวันละ 10 บาท หรือ เดือนละ 300 บาท คุณก็สามารถสร้างอนาคต และการมีชีวิตที่ดีให้กับเด็กได้หนึ่งคนแล้ว ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนคนเดียว อาจจะรวบรวมกันก็ได้ ค่าขนมของคุณเพียงสิบบาทช่วยเด็กได้อีกตั้งมากมาย มาร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยกันเถอะ ยังมีคนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ คุณคือ ความหวัง และอนาคตของเด็กอีกมากมาย เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนมาจะไปถึงเด็กยากไร้เหล่านั้นอย่างแน่นอน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา

Alulbait Academy (Thailand)

 

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=48&id=179
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563
http://www.ahlulbait.org