ช่วยเหลือ Helping Hands : ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกับอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย)

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกับอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย)

สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีของหลายๆ พื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย โดยเฉพาะการที่พี่น้อง ประชาชน ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัยและขาดแคลน อาหารสิ่งของ อุปโภคบริโภค

จากเหตุการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับ พี่น้องผู้ประสบภัยนี้ ได้ทำให้หลายบุคคล,หลายหน่วยงานร่วมกันแสดงน้ำใจเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อส่งต่อความช่วย เหลือไปบรรเทาทุกข์แด่ผู้ประสบภัย ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด

ทางองค์กรของเรามีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าในวิกฤตการณ์ หรือ เหตุการณ์ใดที่เกิดจากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนมาร่วมบริจาคกับเราเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบภัยเนื่องน้ำท่วมอยู่เดี๋ยวนี้

ในนามของอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) เราขอเชิญผู้ที่ต้องการแสดงหาความใกล้ชิดกับพระผู้เป็น เจ้า ผู้ที่รักการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ที่ใจบุญ ผู้ที่เดินตามแนวทางอะฮ์ลุลบัยต์ และผู้ที่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสาน ในนามขององกรค์ อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมีประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย)

หรือที่ http://www.facebook.com/profile.php?id=100001232049836

 
พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=48&id=840
วันที่ : 29 มีนาคม 2563
http://www.ahlulbait.org