การศึกษา Education : โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

 

โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนที่คาดแคลน

องค์กรของเราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ให้เด็กได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น และได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพเหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมือง เพราะโรงเรียนที่อยู่ในชนบทส่วนมาก คุณภาพด้านการศึกษาจะมีน้อยมาก ขาดแคลน ซึ่งไม่เหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมืองที่มีอุปกรณ์การเรียนพร้อมอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากจะช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้ด้วยการบริจาค สื่อและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ อย่างเช่น อุปกรณ์การเรียน ปากา ดินสอ สมุด และอื่นๆ อุปกรณ์กีฬา โต๊ะ เก้าอี้ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับโรงเรียน ชุดเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จักรยานสำหรับเด็กที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนเป็นระยะทางไกล

ขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กด้อยโอกาส เพื่อพวกเขาจะได้รับโอกาสบ้าง แม้มันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อย แต่มันก็มีค่าสำหรับเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Ahlulbait Academy (Thailand)

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=49&id=189
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org