การศึกษา Education : โครงการห้องสมุดเพื่อหนู

โครงการห้องสมุดเพื่อหนู

หนังสือที่มีไม่เพียงพอ ทำให้เด็กด้อยโอกาสไม่มีแหล่งทรัพยากรที่พวกเขาจะสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง การบริจาคหนังสือ และชั้นวางหนังสือให้กับพวกเขาจึงเป็นอย่างหนึ่งที่เราอยากจะมอบให้กับเด็กๆเหล่านี้ เพื่อเขาจะได้ใช้เวลาว่างของเขาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง เพื่อเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความสามารถ ห้องสมุดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาได้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีต่างๆ หากเขามีที่ ที่พวกเขาสามารถอยู่ได้ เขาก็จะไม่ไปเที่ยวเตร่และไม่เป็นปัญหาของสังคม แต่หากเขาไม่มีสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการ เขาก็จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาของสังคม เพราะใช้เวลาไปกับการทำสิ่งที่ไม่ดี

การสร้างเด็กให้รักการอ่าน การศึกษา จึงเป็นเป้าหมายของเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

Alulbait Academy (Thailand)

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=49&id=190
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org