อิสลาม : วันอาชูรอ

ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัม ได้สั่งกำชับให้ประชาชาติมุสลิมถือศีลอดในวันอาชูรออ์เพื่อร่วมชุโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺที่ทำให้นบีมูซาและชนเผ่าอิสราเอลรอดพ้นจากการถูกตามล่าของฟิรเอาน์และกองทหาร (บันทึกโดย มุสลิม หมายเลข 1130)

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=5&id=1870
วันที่ : 19 กุมพาพันธ์ 2562
http://www.ahlulbait.org