กวีธรรม : Long Live Rahbar

 

Long Live Rahbar 

 

โอ้!... วีรบุรุษผู้หลุดพ้น

 ยิ่งห่วงใยมวลชนทุกข์เทวษ

 วิริยะผ่านฟ้ามาปกเกศ

 อุดมเจตน์คณาเอื้ออาทร

 

 ทรงยืนหยัดทัศนาชะตาโลก

 แลพัดโบกเงื้อมมารรานสลอน

 วลีหนึ่งซึ่ง ไท้ ได้วิงวอน

 เมตตาพรร้อนหายคลายระกำ

 

ขอพระองค์อัลลอฮ์พนอรัก

โปรดพิทักษ์ Rahbar สง่าล้ำ

 จวบปรากฏมะฮดี Waliyul Amr

 เพื่อต่อต้านอธรรมนำผองเรา

 

กวีธรรม

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=53&id=1666
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org