กวีธรรม : "..อีด..ฆอดีรคุม.."

"..อีด..ฆอดีรคุม.."


--------------------
วันแห่งความสิ้นหวังผู้ชังเจ้า
ชนสับปลับหมองเศร้าทุกใบหน้า
ดับฝันแผนร้ายเร้นซ่อนมา
กดดันชนชั่วช้าให้เผยตน

วันแห่งความสมบูรณ์กูลประโยชน์
เส้นจำแนกดี-โฉดโสตส่องหน
วันแต่งตั้งสืบทอดผู้นำชน
เยี่ยงสมัยบรรพชนศาสดา

เพื่อใช้อำนาจสาทประสิทธิ์
แห่งองค์นิรมิตปกครองหล้า
ดั่งเจตนารมณ์ตะอาลา
และแบบอย่างนำมาของนบี

ซึ่งศัตรูพระองค์จำนงฆาต
สืบรอยพยาบาทแห่งเปรตผี
เคยเข่นฆ่ารอซูลรุ่นนบี
จวบวะซีย์วิลายัตยังจองเวร

ปัญหาโลกนี้มิสิ้นสุด
นั่น!มนุษย์เลือกเกลือเหลือพิมเสน
สังคมบ่มหลากพวกกากเดน
ที่ชัดเจนส่วนน้อย"ชนศรัทธา"


โดย กวีธรรม

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=53&id=1710
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org