กวีธรรม : อีดมูบาฮาละฮ์...เดิมพันเกียรติยศ

อีดมูบาฮาละฮ์...เดิมพันเกียรติยศ


*********************************
...ดูกร ฯ บรรดาศรัทธาผอง
นี้คือวันประลองผู้สัจจะ
จวบประเสริฐเลิศครันวันญุมอะต์
อีดมูบาฮิละฮ์สัจธรรม

ครั้งบาทหลวงปวงพวกปุโรหิต
ใช้ปรัชญาพิชิตหมายเหยียบย่ำ
เกณฑ์เมธีปัญญาวาทกรรม
กลับเพลี่ยงพล้ำพังภิณฑ์โดยสิ้นเชิง

บรรดาปุโรหิตคริสตจักร
เทิดจีซัสเกินรักล่วงเถลิง
หมิ่นอภิบาลผลาญบันเทิง
หลงเตลิดเปิดเปิงธรรมาทรุด

ยกภาคีตรีเอกานุภาพ
แสวงบาปอีซาเป็นพระบุตร
ทั้งที่พระองค์ทรงวิมุติ
ธ พิสุทธิ์สรรเสริญเกินบรรยาย

ตรรกะศาสดาวิวาทะ
ได้ชำนะเหนือปวงบาทหลวงหลาย
เหล่าพระดึงดันมั่นอบาย
เกินกู่กลับกลายจะเยียวยา

เล่ห์ยะโสโอหังทั้งดื้อรั้น
วอนอัลเลาะฮ์ลงทัณฑ์มันทายท้า
ร่วมมูบาฮะละฮ์เดิมพันมา
เกียรติยศ..ศาสนา..และรอซูล

เพื่อยืนหยัดสัตย์จริงสิ่งประกาศ
ผจญเยี่ยงองอาจสาปสิ้นสูญ
ผู้มดเท็จมลายไห้อาดูร
ฝ่ายสัจจะเพิ่มพูนทวีเอา

เชิงประชันอัลลอฮ์ขอสาปแช่ง
นั่น!จงนำสำแดงสตรีเจ้า
และนำลูกผูกพงษ์บรรจงเอา
และตัวตนของเจ้าเข้าประจัญ

ปวงสาวกภริยาทารกรอบ
ศาสดามิมอบการเลือกสรร
ญาติกาปรากฏบทสำคัญ
เทหน้าตักมิหวั่นภยันตราย

นัยหนึ่งครั้งนี้กีรติยศ
เผยปรากฏจักษุบรรลุหลาย
"ญาติสนิท" คือใคร? มิไกลกาย
บ่งนิยามความหมาย "อะฮฺลุลบัยตฺ"

บาทหลวงปวงเพ่งเล็งพินิจ
สังเกตเลศประชิดคิดเฉไฉ
"มูหัมมัด" พา "สาวก" เข้าชิงชัย
พวกเรามิหวั่นไซ้รจะพันตู

แต่เมื่อญาติสนิทติดตามท่าน
เรามิขอรอนราญเข้าต่อสู้
ประจักษ์จิตผิดเราเต็มประตู
จำกล้ำกลืนอดสูขอประนอม

ยุรยาตรเด่นชัดรัศมี
ปุโรหิตอลัชชีจึ่งมิพร้อม
มิสุ่มเสี่ยงพ่ายแช่งแห่งตรมตรอม
เข้านอบน้อมบพิตรอิสลาม

24 ซุลฮิจญะต์อานุภาพ
"อีด" แห่งการปราบกำราบหยาม
"สัจธรรม" เกริกทิศอิสลาม
"มดเท็จ"ระเห็จนามมลายไป

วันแห่งการยกย่อง "ผองทายาท"
วาทกรรมประกาศยุคสมัย
"วีรชน" ผู้กล้าฝ่าชิงชัย
อันพิสุทธิ์ห่างไกลปวงโทษทัณฑ์

"ฟาฏิมะต์" คือ "สตรี แห่ง สตรี"
"ฮะซัน" "ฮูเซน" นี้!ก็เยี่ยงนั้น
อนุชนใดไม่เทียมทัน
การบ่มเพาะเฟ้นสรรทุกประการ

ที่สำคัญควรฉงน "ตัวตน" เจ้า
หาผู้ใดไหนเล่าโลกสสาร
ฐานภาพรอซูลพู้นตระการ
นั่น! ตัวตนท่าน คือ "อะลี"

เนื่องพันถัดติด "ฆอดิรคุม"
ได้โอบอุ้มชูโชยโดย "หัตถี"
ตรัสประกาศ "เมาลา" ว่า "อะลี"
ดั่งฉันนี้ "เมาลา" ทั้งมวลไป

เกียรติสาวกยกชูมนูชอบ
แต่ "ตัวตน" แห่งระบอบนั้น "มิใช่"
ผู้นำพามนุษย์ชาติปลาตภัย
ย่อมประสงค์เกรียงไกรยิ่งเมตตา

อันสาวกผู้พึ่งซึ่งร่มพฤกษ์
มาตรทะลึ่งรู้สึกเป็นพฤกษา
ดุจดาวเคราะห์ไร้แสงแห่งอาตมา
นั่น! "อะลี" เจิดจ้า "ตัวตน"ใคร?

"วันฉลองเฉลิม" เติมรำลึก
แท้ศัตรูผนึกระลอกใหม่
เราดอกผล "ตัวตน" "อะฮฺลุลบัยตฺ"
จักทุ่มเค้าสิ่งใด?เข้า "เดิมพัน"

24 ซุลฮิจญะต์ ฮ.ศ.1433

โดย... กวีธรรม

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=53&id=1712
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org