กวีธรรม : ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

 

ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

............................... 

พรั่งพรูนูรุลอะลานูริล

ปูลาดกวาดถิ่นรอซะมาน

แกร่งพอจะคอยรอยแห่งกาล

สุไลมาน ฮูซัยนี คอยชี้นำ

 

คือซัยยิดนักคิด นักต่อสู้

คอวาศเลิศหรูวะลีย์อัมร์

ข้าฯ ขอคอวาศท่านโปรดนำ

หนึ่งในกองทัพธรรมอิมามา

 

คือทายาทระบอบการกอบกู้

ผู้รู้เปรื่องปราชญ์ศาสนา

สัญลักษณ์วิญญูอุลามาอฺ

ประทีปแห่งปัญญาอุษาคเนย์

 

กวีธรรม

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=53&id=1718
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org