กวีธรรม : ยา... วิลายะตุลฟะกีฮ์....

++..ยา..วิลายะตุลฟากิฮฺ..++


************************
โลกแห่งตูข้าฯน่าแขยง
โลกสูสำแดงกัขฬะ
สิ้นซึ่งสัมมาคารวะ
คลุกคละอบายโดยเสรี

เหวยว่าคุณธรรม
ก่นกระทำเพียงบัดสี
สังเวย ละเมิด อลัชชี
กดขี่ บีฑา อนาจาร

จำต้องสางสะปฏิภพ
สายเลือดนักรบจงห้าวหาญ
อย่าเจ้ากล่าวเพียงปฏิญาณ
โอ้!เหล่ากราบกราน สาธุชน

โลกนี้ทั้งผองเป็นของเจ้า
ด่านแต่ก่อนเก่าเพื่อข้ามพ้น
นั่นเจ้าเท่าเทียมทุกชั้นชน
อย่าหลงเล่่ห์กลใดใดเลย

โลกแห่งตูข้าฯจักสะอาด
โลกสูปัดกวาดหรือยังเอ่ย
ทางปูสู่โลกไม่คุ้นเคย
เจ้าจงสังเวยอย่าเฉยชา

แบบอย่างทางการปฏิรูป
ใช่สถูปสาวรีย์ที่ถามหา
วิลายะต์ มูซาวี รูหุลลาฮ์
ฟารซีรัฐนั้นหนา..สาธยาย

วิลายะต์อำนาจอันจริงแท้
มิผันแปรมิขาดสาย
ของพระเจ้ามิกลับกลาย
หาก..มิยึด..มิใช้..มิใช่ทาง

บุพกาลนานถิ่นจวบสิ้นยุค
การยื้อแย่งบุกรุกและสะสาง
หวังโยกย้าย..วิลายะต์..จากที่ทาง
นั่นกลับช่องว่าง..หลงห่างไกล

ปฏิวัติวันนี้ทุกที่เถิด
ให้โลกสุขบรรเจิดบังเกิดใหม่
ยอมรับอำนาจอันเกรียงไกร
ใคร..?..คือวิลายะต์ปวงประชา

อื่นจากเบ้าหลอมล้วนปลอมสิ้น
จักทยอยพังภิณฑ์โดยถ้วนหน้า
เจตน์จำนงคงงามตามบัญชา
โอ้!เราะห์บัร..ยา..วิลายะตุล ฟากิฮฺ
++++++++++++++++++

โดย... กวีธรรม

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=53&id=1755
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org