สินค้าองกรค์ : ดาวน์โหลดปฏิทินอิสลามฟรี

ปฏิทินอิสลาม ปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1431

อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ได้จัดพิมพ์ปฏิทิน ปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1431 และวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ รายละเอียดของปฏิทินที่ทาง อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) จัดพิมพ์ขึ้น มีระบุวันสำคัญทางศาสนาอิสลามตามรายงานของชีอะฮ์อิมามียะฮ์ โดยมีระบุ วันเกิด และวันชะฮาดัต (เสียชีวิตในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า) ของบรรดาอิมาม และอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ไว้ทุกท่าน ซึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน เพื่อการร่วมมัจญลิศ ในปฏิทินจะระบายสีชมพู หมายถึงวันเกิดของบรรดาอิมาม และอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) หรือวันอีดต่างๆ และวันเวลาที่ถูกระบุด้วยสีดำ คือวันชะฮาดัต ของบรรดาอิมาม และอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

หากพี่น้องท่านใดสนใจเป็นเจ้าของ สามารถติดต่อสั่งซื้อได้กับทาง อะฮ์ลุลบัยต์ อะเคาเดมี (ประเทศไทย) ในราคาแผ่นละ 50 บาท บวกค่าส่งอีก 35 บาท และหากซื้อวันนี้ พี่น้องจะได้รับโปสเตอร์ ฮาร๊อมท่านหญิงฟาติมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (ซ.) และโปสเตอร์ฮาร๊อมท่านอิมามริฎอ (อ.) ฟรีทันทีอีกสองรูป 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่   อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรีพิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=54&id=262
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org