อะฮฺลุลบัยตฺ : คอลีฟะห์อบูบักร รอฎิยัลลอฮ์ฯ
คำสั่งเสียของท่านอบูบักรแก่เหล่าทหาร 
"ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติดีต่อกัน อย่าแสดงการบิดพลิ้ว อย่าแสดงการอวดดี อย่าทำการเกินขอบเขต อย่าได้ประจานผู้ตาย อย่าฆ่าเด็ก คนชรา และสตรี เมื่อศัตรรูยอมจำนน ท่านทั้งหลายก็จงรับในข้อเสนอของพวกเขา ท่านทั้งหลายจงตัดต้นไม้ผล อย่าฆ่า แพะ แกะ หรือ วัว หรือ อูฐ นอกจากเท่าที่จะเป็นอาหาร ท่านจะพบกับผู้ที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในโบสถ์ วิหาร ท่านทั้งหลายจงอย่ารบกวนพวกเขา"
พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=7&id=1893
วันที่ : 19 กุมพาพันธ์ 2562
http://www.ahlulbait.org