อะฮฺลุลบัยตฺ : ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาที่รักยิ่ง
แท้จริงบรรดาผู้นำข่าวเท็จมานั้น เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้า พวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นการชั่วแก่พวกเจ้า แต่ว่ามันเป็นการดีแก่พวกเจ้า สำหรับทุกคนในพวกเขานั้น คือสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้จากการทำบาปส่วนผู้ที่มีบทบาทมากในเรื่องนี้ในหมู่พวกเขานั้น เขาผู้นั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์
(จากซูเราะห์ อันนู้ร อายะห์ที่ 11)
พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=7&id=1958
วันที่ : 19 กุมพาพันธ์ 2562
http://www.ahlulbait.org