คุณค่าด้านศีลธรรม : ปรารถนาแห่งชีวิต

ปรารถนาแห่งชีวิต

 

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วมนุษย์มีความปรารถนาความสุขสบายสี่ประเภทในโลกดุนยานี้ นั่นคือ ต้องการเป็นคนร่ำรวย, ต้องการความสะดวกสบายในชีวิต, ต้องการลดความเศร้าโศกและการทำงานหนัก และต้องการความเคารพนับถือจากผู้อื่น 

-         ทรัพย์สินและชัยชนะ ซ่อนอยู่ในขุมทรัพย์แห่งการสนับสนุน แต่ถ้าหากผู้ใดจะแสวงหามันจากการสะสมทรัพย์สิน มันย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลย

-         ความสะดวกง่ายดาย คือการรักษาการเป็นหนี้ให้น้อยที่สุด แต่ถ้าหากผู้ใดพยายามแสวงหาความสะดวกสบายและสุขใจด้วยการผูกมัดตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด มันย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลย

-         การลดความเศร้าโศกและงานหนัก จะสำเร็จได้ด้วยการลดงานอดิเรกและกิจธุระ แต่ถ้าหากผู้ใดแสวงหามันด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ มากมาย มันย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลย

-         ความเคารพนับถืออยู่ที่การรับใช้และปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้า(ซ.บ.) แต่ถ้าหากผู้ใดพยายามแสวงหามันด้วยการรับใช้และเอาใจผู้อื่น มันย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะประสบความสำเร็จ

Source : moralsandethics.wordpress.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1005
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org