คุณค่าด้านศีลธรรม : การอภัยแก่ศัตรู

การอภัยแก่ศัตรู

เมื่อท่านศาสดา(ศ.) พิชิตมักกะฮ์ได้ด้วยกองทัพอันแข็งแกร่งที่มีทหารสองพันนายแล้ว ท่านได้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเมตตาจนพวกเขาทุกคนต้องประหลาดใจ ไม่มีใครเชื่อว่าผู้ชนะจะปฏิบัติกับฝ่ายที่พ่ายแพ้ด้วยวิธีนี้

ประชาชนในเมืองมักกะฮ์มารวมตัวกันที่มัสยิดอัล-ฮะรอมเพื่อมารอดูผู้นำมุสลิมและอิสลามออกมาจากกะอฺบะฮ์ เพื่อตัดสินผู้ที่กระทำการราวีต่อท่านต่างๆ นานามาตลอดระยะเวลาสิบสามปีที่ท่านเผยแพร่อิสลามอยู่ในมักกะฮ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ทำลายเทวรูปแล้ว ท่านศาสดาได้ออกมาจากกะอฺบะฮ์และกล่าวปราศรัยต่อประชาชนในเมืองมักกะฮ์ดังใจความต่อไปนี้

"โอ้ประชาชนทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายเคยเป็นญาติมิตรและเพื่อนบ้านที่เลวร้ายต่อฉัน พวกท่านเนรเทศฉันไปจากบ้านเมืองของฉันและต่อสู้กับฉันในทางที่ไม่เป็นธรรม พวกท่านไม่เคยละเว้นความพยายามที่จะตามราวีฉัน มิตรสหายของฉัน และสาวกของฉัน พวกท่านได้สังหารฮัมซะฮ์ลุงของฉัน พวกท่านต่อสู้กับศาสนทูตของอัลลอฮ์ ดังนั้น ฉันจึงมีสิทธิ์ที่จะแก้แค้นให้ตัวเองต่อพวกท่าน ด้วยสิทธิอันนี้ บรรดาผู้ชายของพวกท่านต้องถูกสังหาร ภรรยาและลูกๆ ของพวกท่านต้องถูกจับเป็นเชลย ทรัพย์สินของพวกท่านต้องถูกยึดโดยผู้พิชิต และบ้านเรือนของพวกท่านต้องถูกรื้อทำลาย แต่ฉันจะปล่อยการตัดสินเรื่องนี้ให้แก่พวกท่าน

พวกท่านคิดอย่างไร?"

สุฮัยล์ อิบนฺ อัมร์ ในฐานะตัวแทนของตระกูลเขากล่าวว่า "เราจะพูดจาดีและคิดดี ท่านคือพี่น้องผู้มีเกียรติและหลานชายผู้มีเกียรติคนหนึ่งที่มีอำนาจเหนือพวกเรา"

คำพูดนี้ทำให้ศาสดาผู้มีใจอ่อนโยน(ศ.) รู้สึกประทับใจจนกระทั่งน้ำตาเอ่อคลอดวงตาของท่าน ประชาชนในเมืองมักกะฮ์เริ่มร้องไห้ ท่านศาสดา(ศ.) จึงกล่าวว่า "ฉันจะทำสิ่งเดียวกันกับที่(ศาสดา)ยูซุฟญาติของฉันเคยทำ ไม่มีความบาปสำหรับพวกท่านในวันนี้ ขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่พวกท่าน พระองค์คือผู้ทรงกรุณาปรานียิ่ง ผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ"

Al-Kafi: 225/4, H 3.

 

Source : www.moralsandethics.wordpress.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1041
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org