คุณค่าด้านศีลธรรม : ความพึงพอใจของแม่

ความพึงพอใจของแม่


ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้มาหาชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะสิ้นใจ และกล่าวกับเขาว่า "โอ้พ่อหนุ่ม จงกล่าว 'ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์' เถิด" แต่ชายหนุ่มคนนั้นไม่อาจขยับลิ้นของเขาได้ และไม่สามารถพูดประโยคนั้นได้เลย

ท่านศาสดา(ศ.) ถามกลุ่มคนที่มารวมตัวกันว่า แม่ของชายหนุ่มคนนี้อยู่ที่นี่ไหม สตรีผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ศีรษะของชายหนุ่มได้ก้าวออกมาข้างหน้าและบอกว่านางคือแม่ของเขา

ท่านศาสดา(ศ.) ถามนางว่า นางพึงพอใจในตัวลูกชายของนางหรือไม่ ซึ่งนางตอบว่า "ไม่เลย ฉันไม่ได้พูดกับเขามานานหกปีแล้ว"

ท่านกล่าวว่า "โอ้คุณผู้หญิง จงให้อภัยเขาและพึงพอใจในตัวเขาเถิด"

สตรีผู้นั้นยินยอมและกล่าวว่า "เพื่อเห็นแก่ท่าน ฉันจะให้อภัยเขา ขออัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยในตัวเขาด้วย"

ท่านศาสดา(ศ.) จึงหันกลับมายังชายหนุ่มอีกครั้ง และขอให้เขากล่าวคำปฏิญาณตน คราวนี้เมื่อเขาได้รับความพึงพอใจจากแม่ของเขาแล้ว ชายหนุ่มผู้นี้จึงสามารถกล่าวคำนั้นได้

ท่านศาสดา(ศ.) ถามเขาว่า "โอ้พ่อหนุ่ม เธอเห็นอะไรในตอนนี้?"

เขากล่าวว่า "ฉันเห็นบุคคลน่าเกลียดที่สุดที่มีกลิ่นเหม็นคลุ้งโชยมาจากตัวเขา และเขากำลังรอจะเค้นคอฉันอยู่"

ท่านศาสดา(ศ.) จึงสอนให้ชายหนุ่มอ่านบทดุอาอฺดังนี้ :

"โอ้พระองค์ ผู้ซึ่งยอมรับการกระทำ(ดี)เล็กๆ น้อยๆ  และไม่ถือสากับบาปที่ใหญ่หลวง ขอทรงรับการกระทำ(ดี)เล็กๆ น้อยๆ จากฉัน และขออย่าถือสาความบาปใหญ่หลวงของฉัน พระองค์คือผู้ทรงอภัยยิ่ง และทรงเมตตายิ่ง"

เมื่อชายหนุ่มได้กล่าวบทดุอาอฺนี้แล้ว ท่านศาสดา(ศ.) ได้ถามเขาอีกครั้งว่าเขามองเห็นอะไร

เขาตอบว่า "ตอนนี้ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีลักษณะผ่องใสและน่าพอใจ เขาสวมเสื้อผ้าสวยงามและมีกลิ่นหอมรัญจวน เขาแสดงความสุภาพอ่อนโยนต่อฉัน"

เมื่อได้กล่าวเช่นนี้แล้ว ชายหนุ่มก็ได้สิ้นใจไป

 

Source : moralsandethics.wordpress.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1048
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org