คุณค่าด้านศีลธรรม : ข้อปฏิบัติล้ำค่า 5 ประการ

ข้อปฏิบัติล้ำค่า 5 ประการ


คำสั่งเสีย 5ประการจากท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ)


1- อย่าได้ มีใครตั้งความหวังไว้กับใครเป็นอันขาดในหมู่พวกท่าน นอกจากพระผู้อภิบาลของตน


2- อย่าได้กลัวสิ่งใดเป็นอันขาดนอกจากความบาปของตน


3- อย่าได้ละอายผู้ใดเป็นอันขาดต่อการจะพูดว่าข้าพเจ้าไม่รู้ เวลาถูกถามในปัญหาใดๆ ที่ตนไม่รู้


4- อย่าได้ละอายผู้ใดเป็นอันขาดในการเรียนเรื่องต่างๆ ที่ตนยังไม่รู้


5- หน้าที่ของพวกท่านคือ ความอดทน เพราะแท้จริง ความอดทนคือส่วนหนึ่งของความศรัทธาเปรียบเสมือนศรีษะที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ดังนั้น หากจะไม่มีสิ่งดีอันใดในร่างกายที่ปราศจากศรีษะแล้วละก็ จะไม่มีสิ่งดีอันใดเหลืออยู่ในความศรัทธาที่ปราศจากความอดทน


(นะฮ์ญุล บะลาเฆาะฮ์ กิศอรุลฮิกัม 82 หน้า482)


แปลโดย ฮาฟิซ มินซาร์

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1073
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org