คุณค่าด้านศีลธรรม : สัญญาณแห่งศรัทธา


สัญญาณแห่งศรัทธา

1. มีความหวังและความรู้สึกรัก

ผู้ใดก็ตามที่รู้ว่า ทุกการกระทำของเขาจะต้องถูกสอบสวน และความเพียรพยายามของเขาไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่า และรู้ด้วยว่าอัลลอฮ์(ซ.บ.) จะทรงตอบแทนเขาสำหรับความประพฤติและการกระทำของเขาด้วยสวรรค์ และด้วยความเมตตายิ่งของพระองค์ พระองค์อาจจะตอบแทนรางวัลให้เขาสำหรับการมีเจตนาที่ดีของเขาด้วยเช่นกัน เมื่อเขารู้แล้ว เขาจะดำเนินชีวิตไปด้วยความรักต่ออัลลอฮ์ในฐานะที่มีความหวังอันชื่นบาน

2. ละเว้นการทุจริต

คนเช่นนี้จะละเว้นจากการทรยศหักหลัง การมีใจแคบ และการหลอกลวง ผู้ใดก็ตามที่ถือว่าตัวเองอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ตลอดเวลา และรู้สึกว่าอัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงเป็นผู้รู้รอบ เขาจะปฏิบัติตัวเป็นคนปลิ้นปล้นและโกหกหลอกลวงไม่ได้เลย

3. รักษาความเคารพต่อตัวเอง

ผู้ที่ยอมมอบตนไปตามความประสงค์ของอัลลอฮ์(ซ.บ.) และเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ จะไม่สามารถน้อมตัวลงให้แก่ผู้ใดด้วยความจำนนต่ออำนาจหน้าที่ สถานะ และพลังอำนาจได้เลย เขาจะเห็นว่าทุกคนก็เป็นเช่นเดียวกับที่เขาเป็น

4. เขาจะไม่ขาดทุน

เมื่อผู้ศรัทธาได้รับผลกำไรจากการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมของเขา และได้รับรางวัลตอบแทนอันไม่สิ้นสุดจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) และยึดมั่นในความหวังต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) เท่านั้น เขาจะไม่พบกับความขาดทุนใดๆ เลย

5. มีความสงบ

เมื่อเราพิจารณาถึงสาเหตุของความกลัวและความกระวนกระวายใจต่อไปนี้แล้ว เราจะพบว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) จะทำให้เกิดความสันติสุข ความพึงพอใจ และสงบอย่างแท้จริง

สาเหตุของความกลัวและความกังวล

- บางครั้ง ความผิดพลาดและการกระทำไม่ดีที่ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราเกิดความกลัวและความกังวลใจ แต่การรำลึกถึงอัลลอฮ์(ซ.บ.) จะช่วยเปลี่ยนสภาพจิตใจให้กลับมาสู่ความสงบและสันติได้ เพราะอัลลอฮ์(ซ.บ.) คือผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานี และพระองค์ทรงอภัยให้แก่ความผิดบาป และทรงยอมรับการขออภัยโทษเสมอ

- บางครั้ง ความเหงาและความคิดที่สิ้นหวังก็นำไปสู่ความกลัวและความกังวลได้ แต่ความศรัทธาว่าอัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงอยู่ทุกหนแห่งและทรงรอบรู้ยิ่ง จะเปลี่ยนสภาพจิตใจไปสู่ความสงบและสันติได้ ผู้ศรัทธาเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่เพียงแต่เป็นผู้อยู่เคียงข้างเราและเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงได้ยินเรา ทรงเห็นทุกการกระทำของเรา และทรงประทานความโปรดปรานต่างๆ ให้แก่เราอีกด้วย

- บางครั้ง ชีวิตที่ไร้จุดหมายและความรู้สึกเซื่องซึมก็ทำให้จิตใจเราไม่เป็นสุขได้ แต่ความศรัทธาในอัลลอฮ์(ซ.บ.) จะช่วยขจัดความหวาดกลัวและความกังวลเหล่านั้นทั้งหมดไป เพราะอัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาด้วยจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง ด้วยพระปรีชาญาณในจำนวนและปริมาณที่มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง

- บางครั้ง คนเราจะรู้สึกเป็นกังวลว่าเขาไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ และเขาจะเศร้าซึมจากความคิดที่ว่าเขาได้รบกวนหรือสร้างความไม่พอใจให้แก่ใครคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ความศรัทธาในอัลลอฮ์(ซ.บ.) ที่เราควรจะเพียรสร้างความพึงพอพระทัยให้แก่อัลลอฮ์(ซ.บ.) เท่านั้น เพราะเกียรติยศหรือความอัปยศมาจากพระองค์เท่านั้น จะช่วยทำให้ความสับสนวุ่นวายใจหายไปได้ ดังที่อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงยืนยันไว้ในอัล-กุรอานว่า

"บรรดา ผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ พึงทราบเถิด! ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นทำให้จิตใจสงบ" (อัล-กุรอาน, 13:28)

 

Source: alhassanain.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1093
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org