คุณค่าด้านศีลธรรม : เนื้อแท้ของการกลับตัว (ตอนที่ 1)

เนื้อแท้ของการกลับตัว (ตอนที่ 1)

"โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ์ด้วยการลุแก่โทษอย่างจริงจังเถิด

บางทีพระเจ้าของพวกเจ้าจะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้า..." (อัล-กุรอาน 66 : 8)

ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) กล่าวว่า ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว(เตาบัต) มีสัญลักษณ์สี่อย่าง ได้แก่

  1. เขามีความจริงใจต่ออัลลอฮ์ในการกระทำของเขา
  2. เขารังเกียจการโกหกหลอกลวง
  3. เขายึดมั่นกับสัจธรรมอย่างมั่นคง และ
  4. เขากระตือรือร้นที่จะทำความดี

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "เมื่อบ่าวคนหนึ่งหันเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการกลับเนื้อกลับตัวอย่างจริงใจ(เตาบะตุน นะซุฮ์) อัลลอฮ์ทรงรักเขาและปกคลุมเขาในโลกนี้และปรโลก" ฉันถามว่า "และพระองค์ปกคลุมเขาอย่างไร?" อิมาม(อ.) ตอบว่า "พระองค์ทรงให้เทวทูตสององค์(ที่มีหน้าที่บันทึกการกระทำของเขา) ลืมสิ่งที่พวกเขาบันทึกความบาปของเขา และพระองค์ทรงบันดาลให้แขนขาของเขา(โดยกล่าวว่า) "จงปกปิดความบาปของเขา" และพระองค์ทรงบันดาลให้สถานที่ต่างๆ บนโลก (โดยกล่าวว่า) "จงปกปิดความบาปที่เขาเคยทำบนเจ้า" จากนั้นเขาจะพบอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีสิ่งใดเป็นพยานต่อเขาในเรื่องความบาปเลย" (อัล-กุลัยนี, อัล-กาฟี, กิตาบุล-อีมาน วะอัล-กุฟร์)

เนื้อแท้ของการเตาบัต

เตาบัต หมายถึงการคืนกลับสู่เจตนารมณ์ดั้งเดิมของวิญญาณหลังจากแสงแห่งธรรมชาติแบบมนุษย์ของมัน(ฟิตเราะฮ์) และจิตวิญญาณของมันได้ถูกปกคลุมด้วยความมืดของความบาปและการขัดขืนดื้อดึง วิญญาณของมนุษย์แต่ดั้งเดิมไม่มีทางความดีงามและความชั่วร้ายทางจิตวิญญาณใดๆ มันสามารถบรรลุถึงได้ทุกสถานะ แต่ในสถานะดั้งเดิมมันเป็นความบริสุทธิ์ ปราศจากบาป และมีความสว่างภายใน

การกระทำบาปเป็นสาเหตุให้เกิดความมืดมนในหัวใจ และแสงแห่งธรรมชาติที่แท้จริงถูกดับลงและถูกปกคลุมอยู่ในความมืด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่หัวใจจะถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมิดจนสนิทแน่น ถ้าหากเขาตื่นขึ้นจากห้วงแห่งความเผลอไผลแล้วทำการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว วิญญาณจะค่อยๆ คืนกลับจากความมืดมาสู่แสงแห่งธรรมชาติดั้งเดิมและเจตนารมณ์ที่เป็นเนื้อแท้ของมัน

อิมามมุฮัมมัด บาเกร(อ.) กล่าวว่า "ผู้ที่สำนึกกลับตัวจากความบาปเป็นเสมือนกับผู้ที่ไม่เคยทำบาป..."

สิ่งจำเป็นและเงื่อนไขสำหรับการเตาบัต

การเตาบัตหรือการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวจะไม่ถูกยอมรับจากผู้ที่เพียงแค่ประกาศว่า "ฉันสำนึกผิด" เฉยๆ เท่านั้น มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เขาต้องทำก่อนที่การเตาบัตของเขาจะเป็นที่ยอมรับ เงื่อนไขเหล่านี้ถูกระบุไว้ในรายงานฮะดีษบทนี้

มีรายงานว่า คนผู้หนึ่งได้กล่าวว่า "อัสตัฆฟิรุลลอฮ์" (ฉันขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์) ต่อหน้าอิมามอะลี(อ.) อิมาม(อ.) บอกกับเขาว่า "ขอให้แม่ของท่านร่ำไห้แก่ท่าน! ท่านรู้หรือไม่ว่าอิสติฆฟารฺ คืออะไร? แท้จริงติสติฆฟารฺคือระดับขั้นของ 'อิลลียู' (ผู้มีสถานะสูงส่ง) และมันคือคำที่มีความหมายหกประการ

ประการแรก คือการเสียใจต่อเรื่องที่ผ่านไปแล้ว

สอง คือการตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำมันอีก

สาม คือการคืนสิทธิของบุคคล(ที่เคยถูกแย่งชิง) กลับไปให้แก่พวกเขา เพื่อท่านจะได้พบกับอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรในฐานะที่บริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีใครเรียกร้องสิ่งใดๆ จากท่าน

สี่ คือการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างที่ท่านเคยละเลยไปเพื่อสนองต่อภาระหน้าที่ของท่านให้เป็นไปตามนั้น

ห้า คือการที่ท่านรักษาเนื้อหนังในร่างกายของท่านที่เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการบำรุงอย่างผิดหลักการ เพื่อให้มันสลายไปด้วยผลจากความเศร้าเสียใจจนหนังติดกับกระดูก หลังจากนั้นเนื้อใหม่จะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่

หก คือการที่ท่านทำให้ร่างกายของท่านได้ลิ้มรสความเจ็บปวดของการเชื่อฟังในลักษณะเดียวกับที่มันเคยลิ้มรสความพึงพอใจของความบาป

เมื่อท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว ท่านจึงค่อยกล่าว อัสตัฆฟิรุลลอฮ์" (นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮ์ ฮะดีษที่ 417)

รายงานบทนี้ระบุถึงสิ่งที่จำเป็นสองข้อสำหรับการเตาบัต (การเสียใจภายหลัง และการตั้งเจตนารมณ์) เงื่อนไขสำคัญสองข้อสำหรับการถูกยอมรับมัน(การคืนสิทธิ์ให้แก่ตัวบุคคล และให้แก่พระผู้เป็นเจ้า) และสองข้อสุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์ของการกลับตัว

ตาบะตุน นะซุฮ์ (การสำนึกผิดกลับตัวด้วยความจริงใจ)

ความหมายของการเตาบะตุน นะซุฮ์ มีหลายอย่าง ความหมายบางอย่างมีดังต่อไปนี้

-         การเตาบัตที่ "เตือนสติ" มนุษย์ เป็นการเชิญชวนให้พวกเขาเหล่านั้นกระทำตามเขา(ผู้กลับตัว) โดยมองเห็นผลดีที่เกิดขึ้นในตัวผู้กลับตัว หรือเป็นการเตาบัตที่ "แนะนำ" ให้ผู้กลับตัวถอนรากความบาปและไม่กลับไปหามันอีก

-         การเตาบัตที่กระทำขึ้นเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง เหมือนกับน้ำผึ้งแท้ที่ปราศจากขี้ผึ้ง ที่เรียกว่า 'อะสะลุน นะซุฮ์' ความจริงใจจำเป็นต้องมีความสำนึกเสียใจต่อเรื่องความน่าเกลียดชังของความบาป และความไม่พึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ และไม่ใช่เนื่องจากความกลัวไฟนรก

-         คำว่า 'นะซุฮ์' ยังเกี่ยวโยงกับคำว่า 'นะซาบะฮ์' ซึ่งหมายถึงการตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะการเตาบัตจะเย็บเรือนร่างของความศรัทธาที่เคยฉีกขาดออกเพราะความบาป และเพราะมันทำให้ผู้ที่สำนึกเสียใจได้เข้าร่วมกับหมู่มิตรของอัลลอฮ์และผู้เป็นที่รักของพระองค์ในวิธีเดียวกับที่ผ้าสองชิ้นถูกนำมาติดกันด้วยการเย็บ

-         นักอรรถาธิบายบางคนยังกล่าวว่า นะซุฮ์ คือคุณสมบัติของผู้สำนึกเสียใจ และเตาบะตุน นะซุฮ์ ก็คือการเตาบัตอย่างหนึ่ง ที่การกระทำของเขาเตือนตัวของเขาเองให้มีส่วนในการสำนึกตนอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งผลจากความบาปถูกชำระล้างออกไปจากหัวใจจนหมด การงานนี้จำบรรลุได้โดยการทำให้วิญญาณได้ลิ้มรสความเศร้าโศกเสียใจ และโดยการขจัดความมืดของมันที่เกิดจากบาปในอดีตด้วยแสงแห่งการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง

 

Source: imamreza.net

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1163
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org