คุณค่าด้านศีลธรรม : ความตาย คือสิ่งชำระล้างบาปต่างๆ (สำหรับผู้ศรัทธา)

ความตาย คือสิ่งชำระล้างบาปต่างๆ (สำหรับผู้ศรัทธา)


มีรายงานจากท่านอิมามฮาซัน อัสการีย์ (อ) บันทึกไว้ โดยที่อิมามได้มีวจนะว่า "บิดาของฉัน คืออิมามฮาดีย์ (อ) ได้ไปเยี่ยมสหายของท่านคนหนึ่ง ซึ่งกำลังอยู่ในอาการป่วยหนัก และเมื่อไปถึงท่านบิดาของฉันได้เห็นเขากำลังคร่ำครวญร้องให้เนื่องจากหวาดกลัวต่อความตาย


บิดาของฉันจึงได้กล่าวว่า โอ้บ่าวของพระองค์เอย เจ้ากำลังร่ำร้องให้เนื่องจากกลัวความตาย ก็เนื่องจากว่าเจ้าไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความตายนั่นเอง ฉันจะถามคำถามหนึ่งต่อเจ้า จงตอบคำถามฉันด้วย ฉันขอถามว่า ถ้าหากสมมุติว่าทุกส่วนของร่างกายเจ้าเต็มไปด้วยน้ำหนอง และสกปรกมาก และน้ำหนองที่สกปรกเหล่านั้นที่ติดอยู่บนร่างกายของเจ้า ทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งนัก


ในขณะเดียวกันตามร่างกายของเจ้าเริ่มมีแผลผุพอง และเจ้าก็จะเริ่มป่วยเป็นโรคผิวหนังทั่วตามร่างกาย และเจ้าก็พึงรู้ดีว่า ถ้าหากเจ้าได้ไปอาบน้ำเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนร่างกายเจ้าออกเสีย เจ้าก็จะไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแน่นอน และร่างกายของเจ้าก็จะสะอาดตามไปด้วย

ดังนั้นฉันขอถามเจ้าว่า เจ้ายังจะไม่ต้องการไปอาบน้ำเพื่อเพื่อชำระล้างน้ำหนองที่สกปรกเหล่านั้นออกจากร่างกายดอกหรือ? หรือว่าเจ้าจะยังคงไม่ยอมไปอาบน้ำ และเจ้ายอมที่จะอดทนกับความสกปรกต่างๆ ที่มีอยู่บนตัวของเจ้าต่อไปเรี่อยๆ?"


ชายผู้ที่กำลังป่วยอยู่ได้ตอบแก่ท่านอิมาม (อ) ในทันทีว่า "โอ้บุตรแห่งศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์ หากเป็นเช่นนั้น ฉันประสงค์อย่างยิ่งยวดที่จะไปอาบน้ำ เพื่อชำระล้างความสกปรกต่างๆ ให้ออกไปให้หมดสิ้น และจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยอย่างแน่นอน"


ท่านอิมามฮาดีย์ (อ) จึงได้กล่าวแก่เขาต่อว่า "ความตาย สำหรับมนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง เฉกเช่นเดียวกับการไปอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดนั่นแหละ ความผิดบาปต่างๆ ที่เจ้าได้กระทำลงไป มันยังคงอยู่ และมันยังไม่ถูกชำระล้างเนื่องจากความป่วยไข้ที่ยาวนาน หรือด้วยเหตุผลอื่น ทว่าด้วยสื่อแห่งความตาย จะเป็นตัวชำระล้างบาปต่างๆ เหล่านั้นของเจ้าจนหมด และเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่ปราศจากความผิดบาปในทันที"


อิมามฮาดีย์ (อ) ได้กล่าวต่ออีกว่า "โอ้ชายชาตรีเอย พึงรู้ไว้เถิดว่าเมื่อเจ้าได้พบกับความตาย และได้ผ่านประตูนี้ไป นั่นหมายความว่าเจ้ารอดพ้นจากความโศรกเศร้า ความทุกข์ทรมานต่างๆ แล้ว และเจ้าจะได้พบกับความปีติยินดี ความสุขสมนานับประการ"


วจนะเหล่านั้นของท่านอิมามมีผลต่อชายผู้ที่กำลังป่วยไข้อย่างมาก เขาเริ่มสงบนิ่ง และในท้ายที่สุดเขาก็ได้หลับตาทั้งสองลงด้วยความสุขที่สุด และได้จากโลกนี้ไปในเวลาต่อมา

เช่นเดียวกันมีวจนะจากท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) ว่า "ฉันได้ยินท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้มีวจนะว่า เมื่อผู้ศรัทธาจะจากโลกนี้ไป ถ้าหากว่าบาปต่างๆ ของเขามากมายเทียบเท่ากับจำนวนของทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนพื้นพิภพนี้ก็ตาม เขาจะได้รับการอภัยโทษ และชำระล้างบาปต่างๆ ทั้งหมดด้วยความตายของเขาเอง"


เช่นเดียวกันมีรายงานจากอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) กล่าวว่า "ความตาย คือการไถ่โทษความบาปต่างๆ สำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงทุกคน (ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะถูกชำระล้างความผิดทั้งปวงด้วยสื่อแห่งความตาย)"

แปลเรียบเรียง เชคมาลีกี ภักดี

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1207
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org