คุณค่าด้านศีลธรรม : อดทนต่อความยากลำบากในชีวิต

อดทนต่อความยากลำบากในชีวิต

เมื่อพบกับอุปสรรคหรือความยากลำบากในชีวิต มนุษย์อาจรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะย่อยยับ การคิดว่าตัวเองกำลังจะย่อยยับคือการเริ่มต้นของความย่อยยับในตัวของมันเอง

เมื่อพบกับความยากลำบาก สิ่งแรกคือพยายามอย่าให้ความคิดนี้เข้าใกล้จิตใจของเรา แล้วถามตัวเองว่า ถ้าหากเราไม่อดทนต่อความยากลำบากนี้แล้วเราจะทำอะไรได้ มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าไหม? ขบคิดถึงคำถามนี้และจงรู้ไว้ว่า ชีวิตคือความยากลำบากสำหรับมนุษย์ทุกคน แต่ความยากลำบากนั้นมันเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง

คำแนะนำเมื่อพบกับความยากลำบาก

  1. เราควรรู้ไว้ว่าชีวิตทางโลกนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรา คือนบีอาดัม(อ.) และมันจะเป็นเช่นนั้นไปจนกระทั่งถึงลูกหลานคนสุดท้ายของท่าน พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณได้ทรงกำหนดให้ชีวิตเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับมนุษย์เพื่อที่เขาจะได้คิดถึงชีวิตหลังความตาย ซึ่งเขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น หากไม่ถูกทดสอบ มนุษย์จะไม่ได้รับความโปรดปรานที่เป็นนิรันดร์ของชีวิตหลังความตาย
  2. อ่านชีวประวัติของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความอดทน และพิจารณาดูว่าพวกเขาเหล่านั้นผ่านพ้นความยากลำบากของชีวิตเพื่อได้อยู่ในสวนสวรรค์ได้อย่างไร และทำไมชื่อของพวกเขาจึงไม่ถูกลืมเลือนแม้จะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ตาม
  3. ผูกมิตรกับผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น
  4. หมั่นออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาในตอนเช้าหรือเวลาใดก็ได้
  5. มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ และเชื่อว่าพระองค์คือผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้ที่มอบหมายตนต่อพระองค์
  6. คิดใคร่ครวญถึงโองการจากอัล-กุรอานและฮะดีษ(คำสอน) จากท่านศาสดา(ศ.) และอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) ของท่าน ที่เกี่ยกับเรื่อง "ความอดทน" เพราะสิ่งเหล่านั้นจะสอนให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เรามีความสุขได้อย่างไม่ต้องสงสัย ยกตัวอย่างเช่น อิมาม บากิร(อ.) ได้กล่าวว่า "เมื่อท่านอะลี บิน ฮุเซน(อิมามซัยนุล อาบิดีน บิดาของอิมาม บากิรฺ) กำลังจะสิ้นใจ ท่านได้กอดฉันและกล่าวว่า 'โอ้บุตรชายของฉัน ฉันขอตักเตือกเจ้าในสิ่งที่บิดาของฉันได้เคยตักเตือนฉันเมื่อท่านกำลังจะสิ้นใจ และท่านได้กล่าวว่า บิดาของท่านได้ตักเตือนท่านไว้ในขณะกำลังจะสิ้นใจว่า โอ้บุตรชายของฉัน จงอดทนอยู่กับสัจธรรม ถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นสักเพียงใด'" (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์ หัวข้อเรื่อง ญิฮาด อัน-นัฟซ์ บทที่ 19 ฮะดีษที่ 3)

เราจำเป็นต้องยอมจำนนต่อสัจธรรม ความเป็นจริง และข้อกำหนดของมัน

อิมามศอดิก(อ.) ได้กล่าวว่า  "ผู้ใดก็ตามที่รักษาสิ่งยึดเกาะที่มั่นคงที่สุดไว้จะปลอดภัย"

ผู้รายงานถามว่า "อะไรคือสิ่งนั้น(สิ่งยึดเกาะที่มั่นคงที่สุด)"

ท่านกล่าวว่า "คือการยอมจำนน" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 2 หน้า 204)

มีผู้ถามอิมามศอดิก(อ.) ว่า "ผู้ศรัทธาจะถูกรู้จักว่าเป็นผู้ศรัทธาด้วยสิ่งใด?"

อิมามศอดิก(อ.) ตอบว่า "ด้วยการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ และมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เขาได้รับทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ" (อัล-กาฟี เล่ม 12 หน้า 63)

 

Source : rafed.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1277
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org