คุณค่าด้านศีลธรรม : ทำฮัจญ์ก่อนนอน

ทำฮัจญ์ก่อนนอน

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ได้เล่าว่า "วันหนึ่ง ขณะที่ฉันกำลังเตรียมตัวเข้านอน ทันใดนั้นฉันเห็นบิดาของฉันเข้ามาในห้องของเรา ท่านกล่าวว่า 'ลูกสาวที่รักของฉัน อย่าเพิ่งนอนหลับ จนกว่าเจ้าจะได้ทำสี่ข้อนี้เสร็จเสียก่อน...

สิ่งแรก เจ้าต้องอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ แล้วหลังจากนั้นให้ขอความอนุเคราะห์จากศาสดาของอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือเจ้าหลังจากเจ้าตาย

สิ่งที่สามที่เจ้าต้องจำไว้คือ เจ้าต้องทำให้ผู้ศรัทธาที่ซื่อสัตย์ทุกคนมีความสุขและพึงพอใจกับเจ้า

และสุดท้าย เจ้าต้องไปทำฮัจญ์ที่มักกะฮ์(ตะมัฏฏุอฺ และอุมเราะฮ์)'

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์เล่าต่อไปว่า "หลังจากกล่าวเช่นนั้นแล้ว บิดาของฉันเริ่มทำนมาซ และฉันต้องรอจนท่านนมาซเสร็จจึงได้ถามท่านว่า

'โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์! ท่านได้สั่งให้ฉันทำสี่เรื่องนั้นก่อนนอน... แต่บิดาที่รัก ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จได้อย่างไร ฉันไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นในเวลาดึกดื่นนี้ได้'

ท่านศาสดา(ศ.) ยิ้มอย่างมีเมตตาแล้วตอบว่า 'ถ้าเจ้าอ่านซูเราะฮ์ อัล-อิคลาส สามครั้ง นั่นเท่ากับเจ้าได้อ่านคัมภีร์อัล-กุรอานตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว,

ถ้าเจ้ากล่าวสดุดี(ซอละวาต) แก่ฉันและแก่ศาสดาท่านอื่นๆ เท่ากับเจ้าได้ขอความอนุเคราะห์จากเราแล้ว,

ถ้าเจ้าขอพร(ดุอาอฺ) ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ซื่อสัตย์ เท่ากับเจ้าได้ทำให้พวกเขามีความสุขและพึงพอใจแล้ว,

และสุดท้าย ถ้าเจ้ากล่าว 'ซุบฮานัลลอฮ์, วัลฮัมดุลิลละฮ์, วะลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮ์, วัลลอฮุ อักบัรฺ' เท่ากับเจ้าได้ไปทำฮัจญ์แล้ว...'"

 

 

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1372
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org