คุณค่าด้านศีลธรรม : บ้านที่เจิดจรัส

บ้านที่เจิดจรัส


ท่านนบีมุฮัมมัดเคยกล่าวสอนให้ทราบถึงความสำคัญของการอัญเชิญอัลกุรอานไว้ว่า

نوّروا بیوتکم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبوراً


"พวกท่านจงทำให้บ้านสว่างไสวด้วยการอัญเชิญอัลกุรอานเถิด และอย่าปล่อยให้บ้านของพวกท่านกลายเป็นสุสาน"


หมายความว่า ชาวโลกได้รับประโยชน์จากดวงจันทร์และดวงดาวที่ส่องสกาวบนท้องฟ้าฉันใด ชาวฟ้าก็จะได้รับประโยชน์จากแสงที่ส่องสกาวจากบ้านเรือนที่มีการอัญเชิญ อัลกุรอานฉันนั้น ดังที่ท่านอิมามมูซา อัลกาซิม อิมามท่านที่แปด ได้กล่าวไว้ว่า "ชาวฟ้าจะจ้องมองบ้านที่มีการอัญเชิญอัลกุรอาน เสมือนชาวภาคพื้นดินแหงนมองดวงดาวที่สุกสกาวบนท้องฟ้า"


ด้วยเหตุนี้เอง ที่เราควรจะเปล่งแสงจากบ้านเรือนของเราด้วยการอัญเชิญอัลกุรอาน


ส่วนการที่ไม่ควรปล่อยให้บ้านของเราแปรสภาพเป็นสุสานนั้นก็เพราะเหตุที่ว่า ผู้ที่ไม่สนใจอัลกุรอานนั้น ไม่ต่างอะไรไปจากซากศพ แน่นอนว่าสถานที่เฉพาะของซากศพก็คือสุสานนั่นเอง

 

Source : alhassanain.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1397
วันที่ : 10 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org