คุณค่าด้านศีลธรรม : อย่าหมิ่นคนจน...

อย่าหมิ่นคนจน...

ครั้งหนึ่ง ท่านศาสดา(ศ.) นั่งประจำที่ของท่านโดยมีสาวกของท่านมารายล้อมรอบท่านเพื่อฟังคำสอนแห่งวิทยปัญญาและการชี้นำ ทันใดนั้น ชายยากจนคนหนึ่งในชุดเก่าปอนปรากฏตัวขึ้น ทักทายกับที่ประชุมแห่งนั้น

"สลามุน อลัยกุม" แล้วหาที่ว่างนั่งลงตามสบาย

ท่านศาสดา(ศ.) ได้สอนพวกเขาว่า มุสลิมทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน และในที่ประชุมนั้นเขาควรจะนั่งในที่ใดก็ตามที่มีอยู่ โดยไม่คำนึงถึงสถานะใดๆ ปรากฏว่าชายยากจนคนนี้บังเอิญไปนั่งติดกับชายที่ร่ำรวยมากคนหนึ่ง ชายผู้ร่ำรวยรู้สึกรำคาญและพยายามเก็บชายชุดของเขาเข้ามารอบตัว เพื่อชายยากจนคนนั้นจะได้ไม่สัมผัสโดนมัน

ท่านศาสดา(ศ.) สังเกตเห็นสิ่งนี้และกล่าวกับชายผู้ร่ำรวยว่า

"ท่านคงกลัวว่าความยากจนของเขาจะส่งผลกระทบต่อท่านใช่ไหม?"

"เปล่าเลย โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์" ชายผู้ร่ำรวยตอบ

"ถ้าเช่นนั้นท่านก็คงเกรงว่าทรัพย์สินของท่านจะบินไปหาเขา?" ท่านศาสดา(ศ.) ถามต่อ

"เปล่าเลย โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์" ชายผู้ร่ำรวยตอบ

"หรือว่าท่านกลัวว่าเสื้อผ้าของท่านจะสกปรกถ้าเขาสัมผัสมัน?" ท่านศาสดา(ศ.) ถาม

"เปล่าเลย โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์" ชายผู้ร่ำรวยตอบอีกครั้ง

"ถ้าเช่นนั้น ทำไมท่านจึงขยับตัวและดึงเสื้อผ้าของท่านออกห่างจากเขาล่ะ?" ท่านศาสดา(ศ.) ถามในที่สุด

ชายผู้ร่ำรวยกล่าวว่า "ฉันยอมรับว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำมากที่สุด มันเป็นความผิดพลาด และฉันขอสารภาพในความผิดของฉัน ตอนนี้เพื่อเป็นการชดใช้ต่อความผิดนั้น ฉันจะมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของฉันให้แก่พี่น้องมุสลิมผู้นี้ เพื่อฉันจะได้รับการอภัย"

เมื่อเขากล่าวเช่นนี้ ชายยากจนจึงลุกขึ้นแล้วกล่าวว่า "โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ฉันไม่รับสิ่งที่เขาเสนอให้"

ทุกคนในที่นั้นล้วนประหลาดใจ พวกเขาคิดว่าชายยากจนคนนี้เป็นคนโง่ แต่เขาอธิบายว่า "โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ฉันปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งที่เขาเสนอให้เพราะฉันกลัวว่าฉันอาจจะกลายเป็นคนหยิ่งยะโส และปฏิเสธกับพี่น้องมุสลิมของฉันเช่นเดียวกับที่เขาทำกับฉัน"

 

Source : moralsandethics


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1417
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org