คุณค่าด้านศีลธรรม : คนดีในสังคม

คนดีในสังคม

 

คนดีในสังคมควรมีคุณสมบัติอย่างไร? เยาวชนมุสลิม สามารถเป็นคนดีในสังคมได้หรือไม่? ทำอย่างไรจึงจะเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีที่ประสบความสำเร็จในสังคม?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณก็สามารถเป็นคนดีในสังคมที่ประสบความสำเร็จได้

 

1. มีความศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ และมอบหมายความไว้วางใจต่อพระองค์อย่างแท้จริง

2. มีความสามารถในการควบคุมและชี้นำตัวเอง

3. มองหาความก้าวหน้าและความสำเร็จในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติอยู่เสมอ

4. ขจัดความหวาดกลัวไปจากจิตใจของเขา

5. เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวและมีความอดทน

6. ไม่ดูถูกตัวเอง

7. ปฏิบัติตามหลักคำสอนของอิสลาม และปฏิบัติต่อผู้อื่นไปตามนั้น

8. ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานประทานให้แก่เขา

9. เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตัวเองและสิทธิของร่างกายที่มีเหนือเขา

10. ไม่รับประทานและดื่มมากเกินไป

11. ไม่ปล่อยให้ตัวเองขาดแคลนเงินที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้

12. รับใช้ผู้อื่นให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

13. ไม่ไขว้เขวเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้องของเขา เพราะตลอดหน้าประวัติศาสตร์นั้นมนุษย์ล้วนมีความแตกต่างกัน

14. ชอบที่จะได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

15. เป็นคนตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ ไม่อ้อมค้อม

16. ไม่รอช้าในการทำความดี

17. อ่านหนังสือดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขา

18. สร้างมิตรภาพกับคนดี

19. ไม่คิดที่จะได้รับความพึงพอใจจากทุกคนรอบตัว เพราะมันจะต้องใช้การเสแสร้าง

20. หลีกเลี่ยงการโต้แย้งและการพูดไร้สาระ

21. ไม่เยาะเย้ยผู้อื่น

22. กล่าวถึงการทำความดีและคุณสมบัติที่ดีของผู้อื่น

23. วิจารณ์ตัวเองและจับตามองการกระทำของตัวเอง

24. บอกตัวเองว่าเขาสามารถทำสิ่งที่จำเป็นได้

25. ขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับทุกๆ ความโปรดปราน

26. ไม่ทำตัวเป็นเครื่องมือของคนอื่น

27. รู้จักสถานะในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี

28. แสดงความคิดเห็นของตัวเองพร้อมหลักฐานสนับสนุนเมื่อจำเป็น

29. มองผู้ฟังเมื่อพูดคุยกับพวกเขา

30. เป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูด

31. เข้าร่วมการประชุมรื่นเริงโดยคำนึงถึงมารยาทของพวกเขา และเข้าร่วมการประชุมปลอบใจโดยคำนึงถึงมารยาทของพวกเขา

32. มอบของขวัญให้แก่ผู้ที่มอบของขวัญให้เขาในโอกาสต่างๆ

33. มีความเชื่อว่าเขามีความสำคัญในชีวิต และมีคุณค่าในการดำรงอยู่

34. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำความชั่ว แต่เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เขาต้องกลับเนื้อกลับตัว วิงวอนขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ และพยายามสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเอง

35. ไม่อยู่อย่างเกียจคร้าน และไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

36. มองไปถึงอนาคตข้างหน้า และพยายามไปให้ถึงด้วยความจริงใจ

37. ติดอาวุธให้ตัวเองด้วยการทำความดีเพื่อต้อนรับความตายที่เขาจะต้องพบกับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

38. ไม่ใช้ชีวิตแบบครองตัวเป็นโสด

39. อ่านคัมภีร์อัล-กุรอานและบทดุอาต่างๆ ด้วยความเข้าใจและคิดใคร่ครวญ

40. เก็บสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อให้ในยามฉุกเฉิน

41. อย่าพึงพอใจกับขัดจำกัดของความสำเร็จ และอย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

42. ให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเขา

43. กระชับความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง และกตัญญูต่อครอบครัวของเขา

44. จัดระเบียบชีวิต ความสัมพันธ์ และทุกเรื่องของเขา

Source : rafed.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1429
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org