คุณค่าด้านศีลธรรม : ฮิญาบ สารัตถะบริสุทธิ์เพื่อสตรี

ฮิญาบ สารัตถะบริสุทธิ์เพื่อสตรี

ฮิญาบ หรือผ้าคลุม คือรูปแบบหนึ่งของการปกป้อง, รักษาความบริสุทธิ์ และช่วยในการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเย้ายวนใจในทางที่ไม่ดีในสังคมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายเช่นกัน เมื่อผู้หญิงปกปิดร่างกาย พวกเธอไม่เพียงได้สร้างมิติแห่งศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ทางศีลธรรมขึ้นมาเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อสังคมอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายมักจะเริ่มเอนเอียงและถูกดึงดูดใจตามสัญชาตญาณไปกับความสวยงามทางร่างกายของผู้หญิง ผู้หญิงก็ถูกดึงดูดใจจากผู้ชายด้วยเช่นกัน แต่โครงสร้างทางกายภาพของผู้หญิงมีความสวยสง่ามากกว่าผู้ชาย นี่คือเหตุผลเพิ่มเติมอย่างหนึ่งที่ทำให้สตรีมุสลิมจำเป็นต้องปกปิดร่างกาย

อย่างไรก็ตาม เหตุผลสำคัญมากที่สุดก็คือ เพื่อปกป้องผู้หญิงจากการตกเป็นเหยื่อ ได้มีการบันทึกอย่างมากมายตลอดหน้าประวัติศาสตร์ว่าผู้หญิงได้ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดในสังคมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีการแสวงหาประโยชน์และทำลายเกียรติของผู้หญิงในหลายสังคม ด้วยเหตุนี้เอง อิสลามจึงต้องการที่จะป้องกันเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้หญิงด้วยการปกป้องธรรมชาติทางกายภาพของเธอ

นอกเหนือจากการปกป้องเกียรติยศของผู้หญิงแล้ว ศาสนายังต้องการที่จะย้ำเตือนให้ผู้ชายเห็นความสำคัญของผู้หญิงในแวดวงของชีวิต ผู้ชายควรมองผู้หญิงในลักษณะที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าของพวกเธอในฐานะมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน การยอมรับผู้หญิงไม่ควรจะให้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์หรือโครงสร้างภายนอกของเธอ แต่ควรให้ความเคารพและยอมรับเธอโดยมองไปที่บุคลิกลักษณะของเธอ สติปัญญาของเธอ และคุณสมบัติทางด้านศีลธรรมของเธอ

อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงบัญญัติสิ่งที่ดีงามทุกอย่างให้เราปฏิบัติที่เป็นผลดีต่อเรา และทรงห้ามเราจากการกระทำทุกอย่างที่เป็นผลร้ายต่อเรา อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงบัญชาให้สตรีมุสลิมสวมใส่ฮิญาบเมื่อเธอก้าวออกจากความปลอดภัยในบ้าน หรือเมื่ออยู่ต่อหน้าชายอื่น ดังนั้น การสวมฮิญาบจึงเป็นแหล่งที่มาของความดีที่ยิ่งใหญ่สำหรับสตรีมุสลิมด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง ดังนี้

-         ได้สร้างความพึงพอพระทัยให้แก่อัลลอฮ์(ซ.บ.) เมื่อสวมใส่ฮิญาบ ผู้หญิงได้ทำตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า และสามารถคาดหวังถึงรางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ได้

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) คือผู้ปกป้องความสวยงามตามธรรมชาติของผู้หญิง ดังนั้น ผู้หญิงจึงมีค่ามากเกินกว่าจะถูกนำมา "อวดแสดง" ให้ผู้ชายแต่ละคนได้เห็น

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) คือผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ของผู้หญิง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงทำให้หัวใจและความคิดของผู้หญิงสะอาดบริสุทธิ์ด้วยฮิญาบ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงทำให้ผู้หญิงสวยงามทั้งภายนอกและภายในด้วยฮิญาบ จากภายนอก ฮิญาบสะท้อนให้เห็นถึงความใสซื่อ, ความสะอาดบริสุทธิ์, ความอ่อนน้อม, ความละอาย, ความสวยสง่า, ความพอใจ และความเคารพเชื่อต่ออัลลอฮ์ ส่วนภายใน ผู้หญิงได้ปลูกฝังสิ่งเดียวกันนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเธอเอง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงกำหนดความเป็นผู้หญิงโดยผ่านฮิญาบ ผู้หญิงที่เคารพต่อความเป็นหญิงของตน อัลลอฮ์ต้องการให้เธอได้รับความนับถือจากผู้อื่น และเพื่อให้เธอได้นับถือตัวเธอเองด้วย

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ยกเพิ่มพูนเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้หญิงโดยผ่านฮิญาบ เมื่อชายแปลกหน้ามองมายังเธอ เขาจะให้เกียรติต่อเธอเพราะเขาเห็นว่าเธอให้เกียรติต่อตัวเอง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ปกป้องความบริสุทธิ์ของเธอโดยผ่านฮิญาบ ผู้ชายจะไม่มองมาที่เธอด้วยความรู้สึกทางราคะ พวกเขาจะไม่เข้ามาหาเธอด้วยราคะ และจะไม่พูดกับเธอในทางที่เป็นราคะ ผู้ชายจะให้ความนับถือเธออย่างสูงด้วยการมองเพียงแวบเดียว

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทำให้เธอมีเกียรติด้วยฮิญาบ เกียรติยศของผู้หญิงจะไม่ถูกเหยียบย่ำเพราะเธอปกปิดเกียรติของเธอเอาไว้ และเธอไม่ได้เปล่าเปลือย

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้แสดงถึงความเท่าเทียมของเธอในฐานะสตรีมุสลิมด้วยการสวมฮิญาบ พระผู้อภิบาลให้คุณค่าเธอเท่าเทียมกันกับผู้ชาย ให้เธอมีสิทธิ์และเสรีภาพ เธอแสดงการยอมรับในสิทธิพิเศษเหล่านี้ด้วยการสวมฮิญาบ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงกำหนดบทบาทของสตรีมุสลิมโดยผ่านฮิญาบ ผู้หญิงคือผู้มีหน้าที่สำคัญ เป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงที่มีบทบาทไม่ใช่สิ่งไร้สาระ เธอแสดงออกถึงทิศทางและเป้าหมายของเธอโดยผ่านฮิญาบ เป็นผู้ที่สังคมต้องติดต่อสัมพันธ์กับเธออย่างจริงจัง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงให้อิสระเสรีแก่เธอโดยผ่านฮิญาบ เมื่อสวมฮิญาบ เธอได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเธอเป็นบ่าวที่เชื่อฟังต่อนายผู้ยิ่งใหญ่ เธอจะไม่เชื่อฟังใครอื่น และไม่ปฏิบัติตามหนทางอื่น เธอไม่ใช่ทาสของผู้ชายคนใด และไม่ใช่ทาสของชาติใด เธอเป็นอิสระและมีเสรีภาพจากระบบต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงให้เสรีภาพในทุกการเคลื่อนไหวและการแสดงออกของเธอโดยผ่านฮิญาบ ผู้หญิงสามารถเดินทางและติดต่อสื่อสารได้โดยไม่ต้องกังวลใจ ฮิญาบของเธอได้มอบความมั่นใจแบบพิเศษให้แก่เธอ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับสตรีมุสลิมด้วยความสุภาพอ่อนโยน และฮิญาบจะทำให้ผู้ชายปฏิบัติต่อเธอด้วยการปฏิบัติที่ดีที่สุด

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ต้องการถนอมและรักษาความสวยงามของเธอเอาไว้เพื่อให้ผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นได้เชยชม นั่นคือสามีของเธอ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงทำให้ผู้หญิงได้มีชีวิตการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จโดยผ่านการสวมฮิญาบ เพราะเธอได้รักษาความสวยงามของเธอเอาไว้เพื่อชายเดียว ความรักของสามีที่มีต่อเธอจึงเพิ่มพูนขึ้น เขามีความรักใคร่ในตัวเธอมากยิ่งขึ้น เขาให้เกียรติเธอมากขึ้น และนับถือเธอมากขึ้น

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงสำความสงบสุขและความมั่นคงมาสู่สังคมโดยผ่านฮิญาบ นี่คือเรื่องจริง ผู้ชายจะไม่สร้างความเสียหายด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ผิดหลักการเพราะสตรีมุสลิมได้สยบกิเลสตัณหาของพวกเขาเอาไว้ เมื่อผู้ชายมองมาที่เธอ เขาจะรู้สึกสบายใจ และไม่ถูกล่อลวงให้ผิดศีลธรรม

ดังนั้น สตรีมุสลิมที่สวมฮิญาบจึงมีเกียรติและไม่ถูกเหยียดหยาม, มีความประเสริฐและไม่เสื่อมเสีย, มีเสรีภาพและไม่ตกเป็นเชลย, สะอาดบริสุทธิ์และไม่มีมลทิน, มีอิสระและไม่ใช่ทาส, ได้รับการปกป้องและไม่อวดโฉม, ได้รับความเคารพนับถือและไม่ถูกหัวเราะเยาะ, มีความมั่นใจและมั่นคง, เป็นผู้เชื่อฟังและไม่ใช่คนบาป, เป็นไข่มุกที่ถูกพิทักษ์ ไม่ใช่โสเภณี... รางวัลตอบแทนสำหรับเธอ ณ อัลลอฮ์(ซ.บ.) นั้น ยิ่งใหญ่

"การตอบแทนของพวกเขา ณ พระผู้อภิบาลของพวกเขานั้น คือสวนสวรรค์อันหลากหลาย ณ เบื้องล่างมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล อัลลอฮ์ทรงปิติยินดีต่อพวกเขา และพวกเขาก็ปิติยินดีในพระองค์ นี้คือสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา" (อัล-บัยยินะฮ์ : 8)

sources:

alhassanain.com

rafed.net

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1437
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org