คุณค่าด้านศีลธรรม : ฝึกลิ้นให้พูดดี

ฝึกลิ้นให้พูดดี

ในการสำรวจดูวิกฤติการณ์ต่างๆ ในสังคมพิสูจน์ให้เห็นว่า ต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่เริ่มขึ้นมาจากการใช้คำพูด และคำพูดที่หยาบโลนของทั้งสองฝ่ายที่ขัดขวางกันติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมและสร้างความเกลียดชังขึ้นมา เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมการใช้คำพูดและฝึกฝนการใช้ถ้อยคำที่ดี เพื่อประโยชน์ของบุคคลและสังคม

"และจงกล่าวแก่ปวงบ่าว ของข้าที่พวกเขากล่าวแต่คำพูดที่ดียิ่งว่า แท้จริงชัยฏอนนั้นมันยุแหย่ระหว่างพวกเขา แท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูที่เปิดเผยของมนุษย์" (อัล-กุรอาน 17 : 53)

"และ ความดีและความชั่วนั้นหาเท่าเทียมกันไม่ เจ้าจงขับไล่ (ความชั่ว) ด้วยสิ่งที่มันดีกว่า แล้วเมื่อนั้นผู้ที่ระหว่างเจ้ากับระหว่างเขาเคยเป็นอริกันก็จะกลับกลายเป็น เยี่ยงมิตรที่สนิทกัน" (อัล-กุรอาน 41 : 34)

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "อัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตาแก่บ่าวผู้กล่าวคำพูดที่ดีงาม เพื่อให้ได้รับผลที่ดีงาม หรือบ่าวที่รักษาสันติภาพกับคนชั่วเพื่อความปลอดภัยของเขาเอง" (บิฮารุล อันวารฺ 15/2/192)

เมื่อมีชายคนหนึ่งมาขอคำแนะนำจากท่าน ท่านศาสดา(ศ.) แนะนำเขาไปว่า "จงควบคุมลิ้นของท่าน" เมื่อชายผู้นี้ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านศาสดา(ศ.) ได้กล่าวคำแนะนำเดิมอีก และในครั้งที่สาม ท่านกล่าวเสริมว่า "ท่านควรรู้ไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดนอกจากการควบคุมลิ้นที่จะช่วยคนให้รอดพ้นจากนรกได้" (อัล-วาฟี ตอนที่ 3 หน้า 85)

 อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "คำพูดที่ดีเพิ่มพูนทรัพย์สิน ทำให้เครื่องยังชีพงอกเงย เลื่อนเวลาของความตายออกไป ทำให้เป็นที่รักของสมาชิกในครอบครัว หรือภรรยา และนำไปสู่สวนสวรรค์" (บิฮารุล อันวารฺ 15/2/192)

มีเรื่องเล่าว่า กษัตริย์สี่คนได้กล่าวระหว่างการประชุมกันว่า

กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย "ข้าไม่เคยรู้สึกเสียใจต่อคำพูดที่ข้าไม่ได้พูดไป แต่หลายครั้งที่ข้ารู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ข้าได้พูดออกไป"

กษัตริย์แห่งโรมกล่าวว่า "ข้าสามารถควบคุมคำพูดที่ข้าไม่พูดออกไปได้ แต่ข้าไม่สามารถควบคุมคำพูดที่ข้าได้พูดออกไป"

กษัตริย์แห่งจีนกล่าวว่า "ข้าเป็นเจ้าของคำพูดที่ข้าไม่ได้พูดออกไป แต่คำพูดที่ข้าพูดไปแล้วเป็นเจ้าของตัวข้า"

กษัตริย์แห่งอินเดียกล่าวว่า "น่าแปลกที่ที่มีผู้กล่าวคำพูดหนึ่งออกไป ซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาพูดไป และไม่ให้ประโยชน์ต่อเขาถ้าเขาไม่พูดออกไป" (มิญานี อัล-อาดาบ)

การนินทา, คำพูดไร้สาระ และคำพูดหยาบโลน ล้วนเป็นเครื่องหมายที่ชัดแจ้งของความโง่เขลา

ขณะที่เดินผ่านชายคนหนึ่งที่กำลังพูดเรื่องไร้สาระอยู่ อิมามอะลี(อ.) ได้หยุดและกล่าวกับเขาว่า "ท่านกำลังบอกให้เทวทูตผู้พิทักษ์(มีเทวทูตสององค์ประจำอยู่ที่ไหล่ด้านซ้ายและด้านขวาของมนุษย์ โดยเทวทูตด้านขวามีหน้าที่จดบันทึกความดี และเทวทูตด้านซ้ายมีหน้าที่จดบันทึกความชั่ว) จดบันทึกตามคำพูดของท่านที่จะถูกนำเสนอต่อพระผู้อภิบาลของท่านอยู่ ดังนั้น ท่านควรจะพูดเฉพาะแต่สิ่งที่เกี่ยวกับท่านเท่านั้น และควรจะละเว้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับท่านไป" (อัล-วาฟี ตอนที่ 3 หน้า 85)

อิมามบากิรฺ(อ.) กล่าวว่า "อบูซัรเคยกล่าวไว้ว่า 'ผู้แสวงหาความรู้เอ๋ย! ลิ้นของเจ้าเป็นกุญแจไปสู่ความดีและเป็นกุญแจไปสู่ความชั่วร้าย ดังนั้น จงเก็บรักษาลิ้นของเจ้าไว้เฉกเช่นเดียวกับที่เจ้าเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของเจ้า"  (อัล-วาฟี ตอนที่ 3 หน้า 85)

 

โดย ซัยยิด มะฮ์ดีย์ อัศ-ศ็อดร์

 

Source: maaref-foundation.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1444
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org